Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Държавна комисия прие пречиствателната станция

 14 Август 2015

Държавна комисия чрез подписване на протокол образец 16 прие и установи годността за ползване на строеж „Интегриран Воден Проект за гр.Кърджали Изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационната мрежа” по ОП”Околна среда 2007-2013”. Председател на 21-членната комисия е инж.Ивана Няголова , главен инспектор в Дирекция”СУК”-ДНСК. Протоколът беше подписан от всички членове, не са изразени особени мнения, което е гаранция за качествени стротелни работи.
Стойността на пречиствателната станция е близо 29 млн.лв. По проекта са изградени и над 14 километра В и К-мрежа, 2 км от тях са реконструирани; над 23 километра канализационни тръби, 17 от които новоизградени.
Срокът за приключване на проекта е до 31 януари 2016 г. със цялостно документално оформяне.
След приемането на акт 16, Общинският съвет трябва да реши кой ще стопанисва и управлява съоръжението. Най-вероятно това ще бъде операторът ВиК.

Още снимки
 Прочитания: 1256 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign