Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Открихме мегапроекта за водния цикъл на Кърджали

 10 Септември 2015

Днес в Кърджали официално бе открит завършения в срок „Интегрирания воден проект за Кърджали: Изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”, което стана на специална церемония на територията на Пречиствателната станция за отпадни води. Проектът за водния цикъл на Кърджали е един от най-големите за България и e на стойност от близо 70 милиона лева.
За откриването му в Кърджали пристигна специално министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. В церемонията участваха народният представител Шабанали Ахмед, областният управител Илия Илиев, кметът инж. Хасан Азис, кметовете на останалите общини в Кърджалийска област и кметове на населени места, представители на строителите и надзора, граждани на Кърджали, журналисти, енорийският свещеник отец Петър и районният мюфтия Бейхан Мехмед.
Обновената и реконструирана канализационна и водопроводна мрежа и Пречиствателната станция за отпадни въди обслужва близо 48 хиляди жители с изградената и реконструирана 40-километрова канализационна и водопроводна мрежа.
Изградената пречиствателна станция за отпадъчни води е завършващия етап от мащабните подобрения по пътя на водата в рамките на водния цикъл на Кърджали. Станцията е проектирана в съответствие със стандартите за пречистване на отпадъчните води, преди изпускането им във водните течения и басейни, заложени в Директивата на ЕС и българското законодателство.
Ето какво каза пред присъстващите по време на церемонията по откриването на Водния цикъл кметът на Кърджали инж. Хасан Азис: „С изпълнението на проекта Кърджали решава един от основните си проблеми, а именно замърсяването на водите на яз. „Студен кладенец” и коритото на река Арда в рамките на града. Винаги съм казвал, че една от ахилесовите пети на Кърджали е опазването на околната среда. Десетилетия наред всички отпадни води на града, на околните села и на кварталите се вливаха в коритото на река Арда и в яз. „Студен кладенец”. По този показател ние нямаше как да казваме, въпреки нашето голямо желание, въпреки проектите които се реализираха през последните години, че сме част от Европа и че изпълняваме изискванията на ЕС по отношение на опазване на околната ни среда. Но вече от няколко месеца Кърджали може с гордост да заяви пред себе си, пред МОСВ, а защо не и пред цяла Европа, че вече отговаря на всички изисквания, свързани с опазването на околната среда и в частност на водите. Кърджали вече не замърсява коритото на река Арда. Кърджали вече не замърсява яз. „Студен кладенец”, още повече че те ни свързват с Р Турция и Р Гърция и по този начин ние спазваме част от нашите международни ангажименти за опазването на водите на река Арда. Този проект се съизмерва с големите и мащабни проекти свързани с развитието на Кърджали, с построяването на големите предприятия, които са дали отпечатък и са дали принос в развитието не само на община Кърджали но и на цялата ни страна.”.
Кметът инж. Хасан Азис не пропусна да благодари на всички участвали в реализирането на интегрирания воден проект.
Това направи и министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, след което каза: „Това беше проектът, който беше подписан като договор за безвъзмездно финансиране последен сред водните проекти по ОП „Околна среда”. Това е проект, които приключва в рамките на регламентираните срокове.Това е проект, които покрива целият воден цикъл-водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадъчните води. Силно вярваме, че с обединените усилия на държавата и общините ще успеем да приключим програмният период 2007-2013 година по максимален и пълноценен начин оползотворявайки ресурса, който европейската общност предоставя на държавата ни следвайки принципа на солидарност”.
За европейската солидарност и ползите от този проект говори и областният управител Илия Илиев: „Безспорни са ползите от един такъв проект. С този проект ние показваме какво ни е отношението към най-голямото богатство което има гр. Кърджали, а това е водата, с която разполагаме и водните богатства, които имаме –двата язовира и реката, която пресича града. Немислимо е през 21 век ние да нямаме пречиствателна станция. Аз искам да благодаря още веднъж на министъра, на министър председателя и на цялото правителство за отношението, за помощта, която оказаха, за да реализираме ние този проект. Нека да си пожелаем това да е първият проект, но и да имаме още много такива, да се възползваме от европейската солидарност, за да можем да се поздравяваме с видими резултати, както го правят всички по-големи общини в България.”
Пред присъстващите се изказа и представителката на строителния консорциум Нина Стоянова: „Точно преди две години на откриването на строителната площадка на обекта ние дадохме едно обещание. Обектът да бъде изпълнен в срок, да бъде изпълнен качествено и мисля че към днешна дата това сме го постигнали. Сложен проект, много труден проект, но това е една от най-големите изградени пречиствателни станции в страната, което за мен беше предизвикателство и гордост, така че сме щастливи, че сме преки участници в този процес.
Благодарим и на гражданите на гр. Кърджали. Благодарим за тяхното търпение, благодарим за тяхното разбиране. Имаше и периоди на неудачи. Мисля, че към този етап всичко това е отстранено. Надявам се , че няма да имаме допълнителни премеждия. Извинявам се още веднъж на всички граждани за неудобствата, които сме им причинили. Благодаря на екипа на община Кърджали в лицето на г-н Синабов и г-н Азис, които със своя професионализъм и ангажираност към проекта помогнаха в най-тежките моменти, които трябваше да бъдат преодолени. Убедена съм, че всеки един участник допринесъл за реализацията на този проект, в днешният ден може да се чувства удовлетворен от свършената работа. Както съм убедена, че всеки един човек трябва да има силите да върви по пътя които е поел и да не забравя, че делата му са неговото лице пред хората”.

Още снимки
 Прочитания: 2575 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign