Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

СЪОБЩЕНИЕ

 22 Октомври 2015

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”


УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ,
НАПОМНЯМЕ ВИ , ЧЕ НА 02.11.2015г. ИЗТИЧА СРОКА ЗА ВНАСЯНЕ НА ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ , ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА И ПАТЕНТЕН ДАНЪК ЗА 2015г.

Задълженията си може да платите на касите на дирекция „Местни приходи”, намиращи се на ул.”Деспот Слав” № 1 /над Паспортна служба/ с работно време – 8 30 ч.- 16 30 ч., на касите на Изипей, на касите на „Български пощи” или по следната банкова сметка в „Търговска банка Д”- Кърджали:
IBAN- BG 09 DEMI 92408400072453, BIC - DEMIBGSF по съответния код за вид плащане:
441400 – патентен данък и лихви
442100 - данък върху недвижимите имоти и лихви
442300 - данък върху превозните средства и лихви
442400 - такса битови отпадъци и лихви
442500 – данък при придобиване на имущество и лихви
442800 – туристически данък и лихви
443400 – пътен данък и лихви
446500 – глоби, имуществени санкции
Невнесените в срок данъци и такса битови отпадъци се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци,такси и други подобни държавни вземания по реда на ДОПК.
Приканваме всички данъкоплатци да погасяват задълженията си в определените от закона срокове.
Срещу некоректни платци ще бъдат предприети действия, съгласно ЗМДТ и ДОПК за принудително събиране на просрочени задължения чрез частни и държавни съдебни изпълнители.
Информация за размера на задълженията може да получите на тел.0361/ 6-29-57; 6-15-65, както и чрез сайта на община Кърджали.


Дирекция „МЕСТНИ ПРИХОДИ”
 Прочитания: 1531 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign