Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Експерти и общинари дискутираха уличното осветление в Кърджали

 14 Декември 2006

Пресконференция по настояване на фирма “Димов Къмпани” ЕООД -изпълнител на проект “Енергийно ефективна реконструкция на уличното осветление в Община Кърджали и създаване на система за управление и поддръжка” бе дадена днес в Кърджали.В нея участваха и зам.-кметът Красимира Живанова,главният архитект Петя Назърова,началник отдел “Проектиране и инфраструктурни обекти” инж.Васил Бобеков и старши експерт в общинска администрация инж.Димо Терзиев.
Формалният повод за срещата бе поддръжката на уличната осветителна мрежа и качеството на осветителните тела.В тази връзка бе направен и цялостен анализ на свършеното до момента от фирмата.
Собственикът на “Димов Къмпани” ЕООД Красимир Димов съобщи,че проект “Енергийно ефективна реконструкция на уличното осветление в Община Кърджали и създаване на система за управление и поддръжка” включва реконструкция на уличното осветление на Община Кърджали и прилежащите й села,въвеждането в експлоатация на ново монтираните енергоспестяващи осветителни тела, както и създаване на система за поддържане и управление за срок от 15 години.Договорът между фирмата и община Кърджали е сключен през 2003 година.
Дейностите по подмяната на осветителните тела са изпълнени на два етапа в рамките на изтеклите три години. Направена замяна на живачните лампи от 400,250 и 125W с натриеви високо налягане 150,100,70 и 50 W.
Общият брой на старите осветители в град Кърджали е бил 2 717, от който 665 паркови.Общата инсталирана мощност е 771 646 W.
Като резултат от подготвения и реализиран проект и направените изчисления с енергоефективни осветители икономията на инсталираната мощност за категория “Градски артерии” е 154 395 W ,за категория “Събирателни улици”-87 187 W и за “Обслужващи улици”-256 560 W.
Новото модернизирано осветление се реализира от 2 672 лампи.Новата инсталирана мощност на уличното осветление е 263 504 W, т.е с 508 142 W по-малко от съществуващата преди въвеждането на енергоспестяващото осветление.Това намаление на инсталираната мощност e с 68,85 % или 2,93 пъти.В прилежащите села към Община Кърджали са монтирани 2800 осветителни тела с мощност 250 W като се предвижда те да бъдат изцяло и директно заменени с нови 70 W осветителни тела с НЛВН.
Тези обобщени енергийни и технически показатели доказват целесъобразността и енергийната ефективност на разработения и реализиран проект,коментира още днес господин Димов.
В резултат от реконструкцията на уличното осветление разходите на Община Кърджали за електроенергия и поддържане на системата към момента са сведени до 195 000 лева при 97 % светене на лампите.За сравнение преди въвеждането на енергоспестяващите тела през 2002 година разходите са били в размер на 412 000 лева при 35-40 % светене.
Базата данни сочат ,че паричните икономии на Община Кърджали са в размер на 217 000 лева за едногодишен период при 4 012 часа работа на системите.
Присъстващите на днешната пресконференция ,представители на фирмата и на общината, бяха единодушни,че ефективност от новата система има,но все още съществуват и проблеми свързани с по-слабо осветени райони в града и селата и неработещи лампи. Като причини бяха изтъкнати -остарялата кабелна мрежа,която поетапно трябва да бъде подменена,променливото напрежение, вследствие на което изключват прекъсвачите, токови удари ,недобросъвестното отношение на строителните фирми при изкопни работи и все още съществуващия вандализъм на гражданите.
Пораженията, които нанасят строителните фирми на осветителната система е само един щрих от проблема.В този смисъл ,главният архитект на общината Петя Назърова каза,че строителния процес е разработен като един механизъм, в който се счита, че всяка от страните е добронамерена и участва в общото изграждане на града.Това на практика не винаги е така и затова са необходими механизми като финансови гаранции и принудителни санкции.

Още снимки
 Прочитания: 2873 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign