Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А №5

 15 Януари 2016П О К А Н А № 5

На основание чл.23, ал.4, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация по искане на една трета от общинските съветници се свиква заседание на Общински съвет – Кърджали на 22.01.2016 г. /пeтък/ от 10.00 ч. в сградата на „Бизнес инкубатора” при следния проекто-дневен ред

Проект!
Д Н Е В Е Н Р Е Д:


1. Полагане на клетва от новоизбрани общински съветници.
2. Преразглеждане на Решение № 9, прието с Протокол № 4 от 28. 12. 2015 г. на Общински съвет – Кърджали.
3. Доклад за дейността на обществения посредник през 2015 г.
4. Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет за 2015 г.
5. Определяне на представители на община Кърджали в Сдружение ,,Толерантност” на общини в Република България.
6. Промяна в числеността на персонала в общинска администрация - Кърджали.
7. Даване на съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на имот, общинска собственост, на Изпълнителна агенция по околна среда – София, териториално звено Регионална лаборатория – гр. Хасково.
8. Избор на председател на Общински съвет - Кърджали.


 Прочитания: 1372 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign