Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

1, 6 млн. лв. повече в общинската хазна през 2015

 19 Януари 2016

Един милион и шестотин хиляди лева повече от планираните за 2015 г. средства са влезли в общинската хазна, сочат данните на Дирекция „Местни приходи” на община Кърджали. Към края на декември постъпленията са 10 061 343 лв. или 119 %, съобщи заместник-кметът на община Кърджали Иван Велев. Ръст на събираемостта има при всички позиции. Той уточни, че общото планово задание за м. г.е 8 472 594 лв. Данните сочат, че при план 1 500 000 лв. на данъка върху недвижимите имоти са събрани 1 992 015 лв. или 132, 8 %. При данък МПС по план от 1 300 000 лв. изпълнението е 1 606 971 лв. или 123, 6 на сто.
219 312 лв. или 109, 6 % са постъпленията от патентния данък при годишен план 200 хил.лв. Справката на Дирекция „Местни приходи” сочи, че при такса битови отпадъци общото плановото задание за 2015 г. е 4 447 594 лв. Към края на декември са внесени 4 661 958 лв. или 104, 8 %.
Висок процент на събираемост има и при данък придобиване на имущество чрез дарения и възмезден начин. При план от 1 000 000 лв. са реализирани 1 489 859 лв. или 149 %. Постъпленията в общинската хазна от туристическия данък са 126 % или 31 703 лв. при план 25 000 лв.
„През последните години се наблюдава постоянен ръст. Той не е за сметка на увеличения размер на местните данъци и такси. Добрите резултати се дължат единствено на по – професионалната и систематична работа на дирекция „Местни приходи” и събирането на просрочените задължения. За тази цел бе създадено специално звено, което изцяло се занимава с тази дейност”, подчерта зам.–кметът Иван Велев.
Като важни стъпка в подобряване работата по събирането на местни данъци и такси г-н Велев посочи добрата информираност на гражданите, откритата страница към сайта на община, където всеки може да научи как се формира отделния данък и да провери своите задължения, сключените договори с Изипей за плащане на задълженията от всяка точка на страната, както и от Гърция, Турция, Кипър и Испания, сключения договор с Ипей, което дава възможност по интернет от всяка точка на света да бъдат платени дължимите данъци, договора с „Български пощи”, което пък улеснява жителите на общината да могат на едно гише да плащат сметките си за ток, вода и местни данъци. За улеснение на жителите на общината още в края на първото тримесечие на 2015 г. всички девет бюджетни кметства са свързани в системата АКСТЪР, чрез която хората могат да си плащат данъците на място.
„През изминалата година сме работили в пълна оперативна самостоятелност и сме получавали подкрепа от кмета на общината”, подчерта Иван Велев. За постигнатите отлични резултати при събиране на данъците за 2015 г. заместник- кметът на община Кърджали Иван Велев благодари на всички служителите в Дирекция „Местни приходи”.
През 2016 година няма да има увеличение на данъчните ставки.


 Прочитания: 1386 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign