Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Укрепването на свлачището в с. Сипей започва след получаване на разрешение за строеж от МРРБ

 20 Януари 2016

Укрепването на свлачището в село Сипей може да започне след получаване на разрешение за строеж на обекта и при климатични условия позволяващи дейност в свлачищен район. Всяко действие в момента, би усложнило ситуацията там след падналите проливни валежи през последните дни, заяви кметът на община Кърджали инж. Хасан Азис.
След приемането на постановление на МС през 2015г. отпуснатите от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС средства в размер на 1 милион лева бяха преведени на община Кърджали, коментира днес и главният инженер на общината Катя Митовска. За да се пристъпи към дейности по укрепването, според изискванията на Наредба 12 за работа в свлачищни райони трябва да бъде получено предварително разрешение за строеж по чл. 96, ал.3 и 4 от ЗУТ. Към днешна дата община Кърджали е внесла в МРРБ преписка за издаване на такова разрешение. Получен е и отговор от страна на министерството и в момента се подготвят допълнителни документи към преписката, които ще бъдат изпратени в най-кратки срокове. „Очакванията ни са след това, до дни да бъде издадено предварителното разрешение за строеж, което трябва да бъде последвано от издаването на същинското разрешение за строеж, за да могат да стартират дейностите по обект „Укрепване на свлачище и възстановяване на участък от път в с. Сипей ”, допълни още инж. Катя Митовска.
В случай, че е налице аварийна ситуация разрешение за строеж на геозащитни обекти по изключение може да се издаде съгласно чл. 148 ал. 6 от ЗУТ при спазване на определени изисквания. Аварийната ситуация за обекта в с. Сипей ще бъде доказана със съответната документация по Закона за защита при бедствия, съобщи още инж. Катя Митовска.
За реализиране на дейностите по обекта вече има избран изпълнител. Антоанета Овчарова–експерт обществени поръчки в община Кърджали, съобщи, че още през март миналата година община Кърджали е открила процедура за провеждане на обществена поръчка за укрепване на свлачището в с. Сипей. Към днешна дата общината вече е сключила договор с избраната фирма изпълнител на поръчка за проучване, проектиране и укрепване на обект „Укрепване на свлачище и възстановяване на участък от път в с. Сипей ”. В задълженията на изпълнителя е да направи геодезическо заснемане, проектиране и извърши неотложни строително-монтажни и аварийни работи, укрепване и въвеждане в експлоатация на обекта, допълни още Антоанета Овчарова. Тя уточни, че за провеждането на процедурата има издадено и становище на Агенцията по обществени поръчки за законността й, което е получено близо два месеца след обявяването на решение от страна на община Кърджали за провеждане на процедура по обявяване на обществената поръчка.
В момента се изготвя документация и за обявяване на обществена поръчка, и за осъществяване на строителен надзор на обекта. Очаква се в най-кратки срокове фирмата да бъде избрана.
Антоанета Овчарова заяви, че е стартирала и още една обществена поръчка, свързана с дейности по обекти с нанесени щети от 19 юни миналата година. Тя визира изпълнението на проект „Осигуряване на превантивна инфраструктура в Община Кърджали” с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Фонд „Солидарност” на Европейския съюз, финансиран по линия на „Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност”. Поръчката е по две обособени позиции. Първата за нженеринг-проектиране, авторски надзор, възстановителни работи и почистване на дере в квартал Байкал, гр.Кърджали, а втората за инженеринг-проектиране, авторски надзор, възстановителни работи и почистване на дере в село Мост, община Кърджали. Подалите оферти за изпълнение на обществената поръчка са двама. Проведено е и първото заседание на комисията, разглеждаща офертите, а в рамките на 120 дни се очаква крайното решение за избор на изпълнител.


 Прочитания: 1604 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign