Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Прегласуваха решението за определяне на такса смет

 22 Януари 2016

Само 22-ма общински съветници участваха в гласуването на такса битови отпадъци. При първото гласуване 19 души бяха „За", а трима се въздържаха.
По предложение на общинския съветник от Реформаторския блок Радослав Милев предложението се прегласува. Всички присъстващи 22-ма в залата този път бяха „за”.
До преразглеждане на решението, прието с Протокол № 4 от 28. 12. 2015 г. на Общински съвет – Кърджали се стигна след като то бе върнато от областния управител Илия Илиев.
Според новоприетите текстове, годишният размер на таксата следва да се определя според количеството смет, събирана в съответните съдове за отпадъци и съобразно определената честота на извозването им за годината, а когато не може да се определи какво е количеството отпадъци за всеки отделен имот, таксата се определя на база квадратен метър разгърната застроена площ на сградите.


 Прочитания: 1562 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign