Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Община и Бизнес обсъдиха новата такса смет

 03 Февруари 2016

Промяната на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали в частта такса смет бе във фокуса на проведената вчера среща по инициатива на ръководството на община Кърджали с представители на бизнеса. На поканата се отзоваха Наско Настев - председател на Търговско промишлената палата в Кърджали, Емил Младенов - председател на Българската строителна камара в Кърджали, арх. Стоянка Куюмджиева - председател на регионалната колегия на Камарата на архитектите в България и зам. председателят на Управителния съвет на Стопанска камара Кърджали Йордан Димитров.
Въпреки, че измененията в наредбата все още не са влезли в сила, ние имаме своите притеснения и срещата идва точно навреме, коментира в началото Наско Настев. В хода на дискусията, в която участие взеха зам.-кметът на община Кърджали Иван Велев, секретарят Сезгин Бекир, юристът на общината Розен Иванов и директорът на дирекция „Местни приходи” Соня Табакова, бяха коментирани въпроси свързани с основанието за приемане на промяната, възможностите тя да бъде изработена по друг модел и как новата нормативна база би се отразила във финансово отражение върху балансите на фирмите от частния бизнес. От името на бизнеса бяха поставени и въпроси свързани с количествата отпадъци, които се генерират от общината ни, има ли възможности бизнесът да не заплаща на квадратен метър и какви са сроковете за заявяване при такова желание, има ли диференциране на таксата според вида дейност на фирмата и може ли да бъде изменена методиката към днешна дата.
„До настоящия момент няма утвърдена методика на национално ниво за определяне основата, с която да се определи размера на таксата смет, а след направен от наша страна анализ, отхвърлихме други методики прилагани в различни страни, тъй като те биха довели до аномалии”, коментира зам.кметът на община Кърджали Иван Велев. Участниците в срещата от страна на община Кърджали обстойно отговориха на всеки един от поставените въпроси, като подчертаха, че са се старали максимално да доближат наредбата, в частта в която е изменена до това което е било. Те не отрекоха, че ще има едно преразпределение на таксите, като на места се очаква такса смет да се повиши, но на други - да падне от сегашното ниво. Приеха и препоръките на бизнеса, че за да няма недоразумения общината трябва да предприеме по-широка разяснителна кампания по темата.
След края на срещата председателя на ТПП в Кърджали Наско Настев, заяви че направените разяснения са били само от полза и след тях бизнесът не би трябвало да има опасения, тъй като и при новата такса смет той ще може да избере как да заплаща - на квадратен метър или на съд. Казаното от него бе подкрепено и от Йордан Димитров –зам. председател на Стопанската камара тук. Той изрази своето удовлетворение от направената дискусия и подчерта отново предложението си за по-широка разяснителна кампания, а при подготовка на изменения на наредби, които касаят жителите на общината, да се търси съдействие и от бизнеса, който може да предложи експерти в съответната област.

Още снимки
 Прочитания: 1963 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign