Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Двама кандидати се борят за довършване на депото за отпадъци

 09 Февруари 2016

Само двама кандидати представиха оферти по обявената от община Кърджали обществена поръчка за изпълнител на довършителните дейности по депото за отпадъци. Офертите бяха отворени вчера от комисия с председател Катя Митовска - главен инженер в община Кърджали, в присъствието на представител на един от кандидатите за изпълнител на обекта и на медиите.
Комисията констатира, че списъка от представените документи от двамата кандидати ДЗЗД „Арма инжинеринг” АД и Консорциум депо- Кърджали 2016 отговарят на изискванията, кандидатите имат опит при реализирането на подобен тип обекти, задължително условия за обявената обществена поръчка и няма да ползват подизпълнители.
ДЗЗД Арма инжинеринг” включва две софийски фирми и това са „Кристална вода” АД и „Водстрой 98” АД.Другият кандидат „Консорциум депо-Кърджали 2016” е обединение на три фирми също регистрирани в София и това са „Пи Ес Пи” ЕООД, „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” ЕООД и „ Реко – Инженеринг” ЕООД.
В рамките на 180 дни Комисията ще направи обстоен преглед на представената документация и трябва да излезе с решение за избор на изпълнител на обект „Довършване на дейности по рекултивация на съществуващо сметище- Кърджали и отстраняване на дефекти по горния му изолационен екран”. Обществената поръчка включва пет дейности, като изпълнителят трябва изработи работен проект за отстраняване на дефектите по компрометираните участъци от горния изолационен екран, да извърши строителните работи за довършване на част от оградата, недовършени канавка, събирателни шахти, участъци от оперативни пътища, както и всички строително монтажни работи по одобреният работен проект.
Изпълнението на всички дейности от обявената обществена поръчка трябва да приключат не по-късно от 30.04.2017г. Максималния срок за изпълнения на поръчката след избор на изпълнител е 12 месеца, а максималната прогнозна стойност 1 200 000 лева.
След избора на изпълнител Община Кърджали, като възложител, ще сключи договор с него с оглед осигурено финансиране по постановление №357 от 11 декември 2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2015 г. за осигуряване на финансиране за приключването на договори по проект ИСПА „Регионален център за управление на отпадъците- гр. Кърджали”, съфинансиран от Кохезионния фонд. Прочитания: 1693 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign