Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Кратък пътеводител в езиковото многообразие на 21 от най-старите езици на света

 18 Февруари 2016

Ежегодно от 2000-ната година насам по инициатива на ЮНЕСКО на 21 февруари се отбелязва Международният ден на майчиния език. Днес на Земята съществуват 6909 езика, без да се броят т.нар. „мъртви” – тези, които вече никой не говори. Според експертите, половината от реално съществуващите обаче са застрашени да загубят и последните си живи носители. Езиците възникват преди хиляди години и определянето на това кой е най-старият обикновено е предмет на горещи дебати. Изследователите не се уморяват да търсят доказателства за най-ранно възникналите езици, въпреки че претендентите за първенство са много. Езиците са най-мощният инструмент за запазване и развитие на материалното и нематериалното наследство, за преосмисляне на културните традиции като мост на солидарността. В почит към езиковото многообразие на 21 февруари (неделя) от 14.00 ч. във фоайето на Културния дом Арт движение КРЪГ представя изследователска експозиция, посветена на 21 от най-старите езици в света под формата на кратък пътеводител. Младежи от селата Рани лист и Енчец участват в презентацията с графична версия на „21 начина да кажем Здравей”, изписани саморъчно върху винилови пана, дълги по 2 м.
Тазгодишната тема на международния ден е „Качество на образованието, език (езици) за обучение и резултати от обучението”. С избора на тази тема се подчертава важността на майчиния език за осигуряване на високо качество на модерното образование и темата се въвежда в новата концепция за устойчиво образование до 2030 г. Все още няма пълно единодушие между експертите по отношение на първото използване на писмени знаци в древността. Дълго време се считаше, че практиката на писане започва в древна Месопотамия (днешен Ирак) около 3000 г. пр.Хр., а поради обширните търговски връзки с древните египетски и индийски цивилизации, писмеността се е разпространила и между тях. Откритите обаче в края на 20 век надписи в Египет, Индия, Афганистан и Пакистан, са смятани за по-ранни от тези в Месопотамия с поне няколко стотин години. Съществуват и азбуки, които все още не са дешифрирани. Докато дискусиите между учените продължават, гражданските и културните организации по света се стремят да насърчават интереса към използването на майчините езици.
Експозицията „Почит към езика – Кратък пътеводител в езиковото многообразие на 21 от най-старите езици в света” ни среща с надписи, коментари и илюстрации от такива редки световни езици като тамилски (говорен някога от 66 млн. души), арамейски, тибетски, езика на маите, санскрит, шумерски, иберийски. Поради непрекъснато растящият интерес към древните езици, вече се разпространяват записи на езикови курсове на mp3, лесни за прехвърляне на айпод или mp3 плейър – ярък пример за което е езикът и културата на Тибет. Експозицията показва детайли от древната история на китайския, който днес се говори от 1,2 млрд. души, на акадския, на който е написана най-известната епична поема „Епосът за Гилгамеш”, от графичната система на шумерския, който е изчезнал около 2000 г. пр.Хр., а също и надписи от писмеността на маите, която е ползвана за най-различни езици, от които днес все още се говорят 21 в Гватемала и 9 в Мексико. Ще видим и 3 начина на писане на 3 думи на турски ез. в различни етапи от развитието на писмения турски и 3 „крилати фрази” на старобългарски, изписани на кирилица.


 Прочитания: 1669 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign