Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А № 7

 01 Март 2016

П О К А Н А
№ 7

На основание чл.23, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М

На 10.03.2016 г. /четвъртък/ от 10.00 ч. в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание при следния
Проект!
Д Н Е В Е Н Р Е Д:


1. Актуализация на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кърджали, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, за мандат 2015-2019 г.
2. Определяне броя, вида, числеността, състава и ръководствата на Постоянни комисии към Общински съвет – Кърджали за мандат 2015-2019 г.
3. Избиране на комисия за „Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси”, за мандат 2015-2019 г.
4. Създаване на „Наблюдателна комисия” към Общински съвет – Кърджали, за мандат 2015-2019 г.
5. Измемение и допълнение на Решение №35 по Протокол № 6 от заседание на Общински съвет – Кърджали, проведено на 25.02.2016 г.
6. Питания.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
К Ъ Р Д Ж А Л И: …………………..
/Р. МУСТАФА/


 Прочитания: 1503 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign