Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Кметската програма „Заедно за успеха на Кърджали” за мандат 2015-2019 приеха общинските съветници

 24 Март 2016

Над 30 точки разгледаха днес общинските съветници в Кърджали на редовното си месечно заседание. Дневният ред претърпя корекция още в началото. От него отпадна т. 11 -Допълнение на актуализираната Програма за финансова стабилизация на „Пазар на производителите-Кърджали” ЕАД по предложение на председателя на групата общински съветници от ДПС Мухарем Мухарем. Тя бе заменена с нова свързана с отстраняване на допусната техническа грешка в т.2.2 на Решение №10 на Общински съвет Кърджали от 28.12.2015 година, по предложение на кмета на община Кърджали инж. Хасан Азис.
По предложение на общинския съветник от ДПС Мехмед Мехмед с минута мълчание общинските съветници в Кърджали почетоха жертвите от терористичните атентати в Белгия и Турция.
Дебати предизвикаха първите две точки от дневният ред. Отчетът за изпълнението на Програмата за устойчиво развитие през мандат 2011-2015г. „За успеха на Кърджали" получи неодобрението на съветниците на ГЕРБ. В крайна сметка след размяна на реплики между председателя на групата съветници от ПП ГЕРБ Огнян Иванов и кмета на общината инж. Хасан Азис отчетът бе приет с 24 гласа „за”, 14 „против” и 2-ма „въздържали се”.
Четири гласа повече „за” получи програмата на градоначалника за мандат 2015-2019г. под мотото „Заедно за успеха на Кърджали". Тя бе подкрепена от общо 28 съветници, 10 гласуваха „против”, и 2-ма отново се въздържаха.
При представянето й инж. Азис заяви, че нейната цел е да обхване най-важните приоритети, върху чиято реализация ще концентрира своите усилия ръководството на общината през следващите четири години. Тя е структурирана по приоритети и специфични цели, краткосрочни цели и конкретни дейности. При разработване на програмата сме се ръководили от Плана за развитие на община Кърджали за периода 2014-2020 год. /ОПР/, Интегрирания План за градско възстановяване и на Кърджали, програмния период 2014-2020 год. и другите приети планови документи и поетите от общината ангажименти от предходния мандат, каза градоначалникът. Той обърна внимание и на техническата готовност на общината за реализация на нови проекти на стойност 200 милиона лева и отправи апел към управляващите на национално ниво да се възползват от тази готовност, за което да насочат усилията си и представителите на групите общински съветници.
Инж. Азис получи критики от страна на Радослав Милев от Реформаторският блок, че програмата е неизпълнима, няма посочени срокове за изпълнение и финансиране.
В отговор инж. Азис заяви, че в програмата са формулирани основните цели, които са приложими в реални условия и могат да се случат. Той призова и за по-голямо съдействие от страна на останалите политически формации в Общинския съвет при реализацията на проектите. „Отговорността на управлението е отговорност на всяка една група в ОбС. Ето защо и новата програма за мандата 2016-2020 е „Заедно за успеха на Кърджали", допълни Азис.
Председателят на групата общински съветници от БСП Георги Кючуков призова от своя страна, преди всичко за изграждане на „мостове” от местната до централната власт.
Преди гласуването бяха направени и две предложения за допълване на Програмата.
Първото свързано с реализирането на основен ремонт на СОУ „Владимир Димитров Майстора” и второто - за реализиране на водоснабдяване на село Кьосево, район Перперек и район Костино. Двете предложения получиха единодушно одобрение от залата и за всяко от тях гласуваха 40 общински съветници. При гласуването обаче за Програмата за устойчиво развитие през мандат 2015-2019 година”Заедно за успеха на Кърджали” с включените две предложение своя глас „за” дадоха 28 общински съветници.


 Прочитания: 1418 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign