Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Проведе се публично обсъждане на отчета за изпълнение на Бюджет 2015 на община Кърджали

 29 Март 2016

Публично обсъждане на отчета за изпълнение на Бюджет 2015 г. на община Кърджали бе проведено в Бизнесинкубатора. Участваха специалисти от администрацията, общински съветници, граждани. В дискусията се включиха председателят на Общинския съвет Раиф Мустафа, кметът инж. Хасан Азис, неговите заместници Иван Велев и Елисавета Кехайова. Присъстваха също секретарят на община Сезгин Бекир и омбудсманът Расим муса. В началото председателят на Общинския съвет Раиф Мустафа припомни, че обсъждането се провежда на основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.37, ал.4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности. Той съобщи, че материалите са публикувани и на интернет страницата на общината – www.kardjali.bg, но към момента не се постъпили писмени становища и въпроси по отчета.
„Публичното обсъждане има за цел да информира жителите за начина на изпълнение на бюджета, както и за проведените местни политики през 2015 година. Основните цели и задачи на ръководството на община Кърджали и на Общинския съвет през 2015 година бяха в няколко насоки.
Първо, създаване на устойчиво и балансирано развитие на общината, въпреки трудната икономическа обстановка в страната.На второ място –предоставяне на по-ефективни и качествени услуги на населението. Трето -воденето на политика за гарантирането на бюджетната стабилност, ефективно и икономическо разпределение на разходите и финансовите ресурси. Обезпечаването на финансовото изпълнение на мащабни инвестиции с европейско финансиране и инвестирането на приходите от собственост и увеличаваното на събираемостта им, са другите акценти.
През 2015 година ръководството на община Кърджали и Общинският съвет работиха за съвременна инфраструктура, чиста и безопасна околна среда, атрактивни условия за образование, бизнес и инвестиции, богат културен календар, висока степен на социална общителност и толерантност”, посочи Раиф Мустафа.
Той припомни, че Общинският съвет в Кърджали с решение №34 от 26.02.2015 година е утвърдил начален план за бюджета за 2015 година на община Кърджали в размер на 38 940 000 лв. Към 31 декември 2015 г. с писма от МФ са извършени служебни актуализации в размер на 11 337 000 лева. В резултат на нанесените корекции в посока увеличаване на плана към 31 декември 2015 г. същият е променен на 50 277 370 лв. Приходната част е изпълнена в размер на 38 752 717 лв., което представлява 77% спрямо годишния план.Държавни приходи са 25 884 276 лв. / 93, 40 % /спрямо плана. Местни приходи 12 868 441 лв. ( 56,90 % спрямо плана). След като бяха представени тези данни, председателят на местния парламент Раиф Мустафа прикани присъстващите към активно участие.
„Това е поредното, четвърто обсъждане на отчет за изпълнение на общински бюджет на основание Закона за публичните финанси”, коментира главният финансист Валентин Иванов.Той поясни, че за втора година се отчитат средства по група „Бюджет” и по група „Средства от Европейския съюз” в размер на 70 милиона. Отчетени са капиталови разходи за основни ремонти за 5, 9 млн.лв. и за придобиване на дълготрайни активи в размер на 32 291 000 лв. В края на годината се отчитат задължения по 4 договора за кредит по Фонд „Флаг” за 2 398 369 лв.Такъв бюджет не се е случвал, стигали сме около 50 милиона лв.И още нещо, през 2015г. всички обекти,за които имаме договори с управляващия орган са завършили даже с разрешение за ползване”, подчерта Иванов. Той подчерта, че от осем години няма промяна на ставките на данъците и таксите с изключение на такса смет заради отчисленията за РИОСВ.
В обсъждането се включиха граждани и общински съветници.Един от въпросите се отнасяше до броя на администрацията и колко жители обслужва един общински служител.Имаше питания, свързани с уличното осветление, просрочените задължения, финансиране на дейността на ВК”Арда” и др. На тях обстойно отговори кметът инж. Хасан Азис.
„От 2003 година досега общинската администрация не е увеличавала своята численост.При население в община Кърджали 127 хиляди души, общият брой на общинските служители е 191 без кметовете, т. е. един общински служител обслужва 664 жители.Настъпиха промени, но не заради кмета или Общинския съвет.Първата е от 2005 г., тогава служба „Местни данъци и такси” влезе в състава на администрацията с 13 суши. От 2015г. броят на кметовете се увеличи от 48 на 94. След тези изменения един служител обслужва 383 жители”, обясни градоначалникът.
По отношение твърдението за невъзможност за обслужване на задълженията на общината, кметът инж. Хасан Азис коментира, че от гледна точка на местните приходи е вярно.„Но освен собствените приходи, общината има активи, които могат да бъдат преобразувани във финанси, което означава, че можем да посрещнем задълженията си.Активите също са парични средства, след определена процедура”, подчерта още г-н Азис.
Кметът на Кърджали се съгласи с направената констатация, че все още активността при публичните обсъждания и на отчета, и на годишния бюджет не е голяма. „Съгласен съм, че тя трябва да се анализира.За съжаление ниската активност е оценка за общата дейност и на администрацията, и на Общинския съвет”, посочи инж.Азис.
По повод помощта на ВК„Арда” той припомни, че е проведено специално заседание на ПК за младежта и спорта, на което е гласувано решение да се подпомогне отбора със 100 000 лв., за да не изпадне в криза.„Заявявам отговорно, че общината е изпълнила задължението на 100 %”, каза градоначалникът.
По отношение на обектите, включени в капиталовия списък за 2015 г. инж.Хасан Азис посочи, че са финансирани и изпълнени всички обекти.”Нещо, което следва да се направи е да решим един от важните проблеми-уличното осветление.Още от миналия мандат подчертах, че общинската администрация работи по реализирането на Лед осветление в цялата община.Докато в малките населени места този въпрос е решен задоволително, големият проблем остава в областния град.И той ще бъде решен след като бъдат изпълнени два проекта. Единият е Техническа помощ„Интегрираният план за градско развитие и възстановяване”,а вторият е с реализиране на ескодоговор за целия град, нещо което се прави в много общини”, уточни кметът.
Във връзка със случаите на запорирани сметки, кметът на Кърджали, заяви, че през годините общината не е прекъсвала заради това нито една своя дейност.”Само един път имахме закъснение с 20 дни при изплащане на заплатите в срок, но други дейности не са спирали. Разбира се, това, което трябва да направим през този мандат, е да намалим размера на задълженията.За тази цел общината ще представи пред Общинския съвет програма за финансова стабилизация”, посочи г-н Азис
По време на обсъждането той коментира още, че през последните 25 години община Кърджали не е имала бюджет в рамките на 70-72 милиона лв.”За мен за такъв бюджет общината ще мечтае дълго време. 72 милиона бяха през 2014 година. През 2015 година със средствата от Европейския съюз също бяха 70 милиона.Това е така, защото и през двете последни години ние успяхме да реализираме големи инфраструктурни проекти като Воден цикъл, парк „Арпезос-Север”III част, които решават важни проблеми на общината. Бюджет 2015 имаше и друг много особен статут, той беше предизборен бюджет и независимо от това общината и общинската администрация се отнесоха много отговорно към него. Не допуснахме „след нас и потоп”, а подходихме много отговорно. Аз не казвам, че в него всичко е наред, че това е най-добрият отчет.Но казвам, че това е най-добрият бюджет, който сме имали през последните години”, посочи в заключение кметът инж. Хасан Азис.Още снимки
 Прочитания: 2057 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign