Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Стартира проект „Да бъдем активни-нови възможности за младежите от община Кърджали”

 18 Май 2016

Основната цел на проекта е създаване на условия за активизиране на младежи между 15 и 29 години, които са изолирани от социалната, образователната и трудовата системи. Бенефициенти са 95 души от община Кърджали. Изпълнението на проекта „Да бъдем активни - нови възможности за младежите от община Кърджали" стартира от 01.05.2016г., той ще бъде реализиран от Община Кърджали в партньорство с „Прайм Консултинг" ЕООД в рамките на 15 месеца, каза днес на пресконференция зам.- кметът на община Кърджали Елисавета Кехайова, ръководител на проекта. На официалното стартиране на проекта присъства и Надежда Цветкова, ръководител на отдел ”Управление на проекти” в общинска администрация Кърджали. Г-жа Кехайова подчерта, че специфичните цели са насочени към подобряване на личните качества на младежите чрез тяхното включване в заетост, мотивиране и психологична подкрепа и повишаване професионалната квалификация на младежите, водеща до по-добра трудова реализация.Предвижда се да бъдат идентифицирани 95 младежи, поне 90 от тях да преминат мотивационно обучение, 85 да преминат професионално обучение, и 75 от тях да бъдат наети за временна заетост на позиции, отговарящи на тяхната професионална подготовка. Основните дейности по проекта са идентифициране на младежи от община Кърджали между 15 и 29 години, провеждане на мотивационни, професионални обучения по специалностите ”Озеленяване и цветарство” и „Основни и довършителни работи в строителството”, както и осигуряване на шестмесечна заетост на преминалите обучения.
Младежите, които след идентифицирането им, или преминаване на мотивационно обучение не са продължили с участие другите дейности по проекта, ще бъдат насърчени да се регистрират в Дирекция „Бюро по труда”, или да се ориентират към довършване или повишаване на своето образование. „Значението на стартиращия проект е в контекста на средствата, които ЕС заделя за насърчаване на младежката заетост тъй като в някои държави – членки на Евросъюза безработицата при младите хора е над 40% от икономически заетото население”, коментира специалистът от фирмата Владислав Георгиев от „Прайм Консултинг" ЕООД
Проектът „Да бъдем активни – нови възможности за младежите от община Кърджали” е с продължителност 15 месеца. 75 души от преминалите професионално обучение ще бъдат наети на работа за 6 месеца. Техен работодател ще бъде община Кърджали. В рамките на тези месеци получилите нова професионална квалификация ще получават минимална работна заплата, както здравни и социални осигуровки.
Ръководителят на проекта зам.- кметът Елисавета Кехайова съобщи още, че обучението ще се провежда от сертифициран Център за професионална подготовка и квалификация, а младите хора в края ще получат свидетелство, с което на следващ етап, ще могат да кандидатстват за работа и бъдат по – конкурентно способни на пазара на труда.


 Прочитания: 1376 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign