Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Прессъобщение

 02 Август 2016

Община Кърджали уведомява заинтересованите лица, че резултатите от проведените на 28.07.2016 г. тест и интервю за длъжността експерт „Информационно обслужване и услуги” в Областен информационен център в гр. Кърджали, са публикувани на информационното табло в сградата на Община Кърджали, на интернет страницата на Община Кърджали www.kardjali.bg в рубриките „Новини” и „Обяви, търгове и конкурси”, както и на Единния портал: www.eufunds.bg.
www.eufunds.bg
Проект „Областен информационен център Кърджали - в подкрепа на гражданите”, Договор № BG05SFOP001-4.001-0027, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд


 Прочитания: 1419 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign