Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Приютът „Дай лапа“ в Кърджали има добри условия за отглеждане на кучета

 31 Август 2016

Приютът за безстопанствени кучета „Дай лапа“ в град Кърджали има добри условия за отглеждане на кучета. Помещенията са чисти и дезинфекцирани, животните са в добро здравословно състояние, имат храна и вода.Това е установила проверка на Областната дирекция по безопасност на храните, след постъпили сигнали на граждани за нехуманно отношение към животните и лоши хигиенни условия. Приютът се стопанисва от „Озеленяване, чистота и благоустройство“ ЕООД, община Кърджали. Проверката е извършена на 30 август тази година. Официална информация от община Кърджали От общинска администрация информират, че във връзка с многобройни сигнали по имейли и телефон, както и публикации в интернет пространството от последните няколко дни за състоянието на приюта «Дай лапа» на територията на гр. Кърджали, Община Кърджали извърши поредна проверка на 30 август 2016г., която установи следното: 1. Хигиената на територията на приюта е на нужното ниво 2. Кучетата са нахранени, имат вода и в клетките им е чисто. /Видно от протоколи за извършени проверки от последните месеци/. 3. Няма нехуманно отношение към животните./Приложен снимков материал. „Озеленяване, чистота и благоустройство” ЕООД, гр. Кърджали извършва дейностите по хуманното залавяне на животните, обезпаразитяването им, кастрирането им в клинични условия, ваксинирането им, както и видимото им маркиране с цел избягване на повторно залавяне, лечение на болните животни, следоперативния период, връщането на обработените животни обратно по местата на улавянето им и подпомагане на възможната адаптация (осиновяване) на млади животни. Дейностите се извършват в изпълнение на обществената поръчка с предмет „Извършване на дейности и манипулации за ограничаване популацията на скитащи кучета в град Кърджали”, са в изпълнение на Закона за защита на животните и Закона за ватеринарно- медецинската дейност са заложени в договора за изпълнението й. Основен приоритет за овладяване на популацията на безстопанствените кучета е тяхното залавяне, кастриране и обезпаразитяване. Общинското предприятие “Озеленяване, чистота и благоустройство” ЕООД, гр. Кърджали. е изпълнител на услугата и организира, съгласно Договор №12791-03/14.12.2015год. по Закона за обществените поръчки. Община Кърджали има изграден приют за скитащи кучета „Дай лапа” с адрес: гр. Кърджали, ул. „Язовирска” – Промишлена зона, гр. Кърджали, регистриран под №0992031/28.10.2011год като Ветеринарна амбулатория – ІІ- ра категория, записана в регистъра на Ветеринарно Лечебните Заведения и ветеринарни лекари по разпоредбите на чл.32, ал.2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. /ЗВМД/. „Озеленяване, чистота и благоустройство” ЕООД, гр. Кърджали се грижи за прехраната на намиращите се в приюта животни. Извършва залавяне и повторно пускане на свобода на животните със специално оборудвани и видимо обозначени превозни средства. Осигурява и последващи действия от страна на съответните служители с приоритет по предложения на гражданите за кастрация на улични кучета от съответните квартали. При обработка на оплаквания се изяснява на място проблемът, като се спазва принципът “сигурност на хората при същевременен ефект за намаляване на популацията на скитащи кучета чрез кастрация”. Направените манипулации се отразяват в документацията на приюта. Веднъж седмично идва специализирана кола от екарисажа в гр. Варна, на която се предават труповете на евтаназираните и умрели кучета. Всяка седмица приюта се проверява от общински служители за поддържането му и за хуманното отношение към животните. Приютът предоставя кучета за осиновяване (обезпаразитени, ваксинирани, кастрирани) на съвестни граждани след попълвани на формуляр /декларация/ по образец. Общинска администрация организира и координира изпълнението на договора за обществена поръчка, контролира стопанисването и дейността на общинския приют ”Дай лапа”, обработва сигнали и жалби на граждани и организации по телефон, писмено и др., а понякога и анонимни сигнали и жалби, въпреки че по принцип не се обработват. При подаване на сигнал се записват имената на гражданина или организацията и телефон за обратна връзка, посочва се мястото на инцидента и описание на кучето/та/. За 2015 година сигналите за безстопанствени и агресивни кучета са повече от 300 и особено от кметовете на населените места в общината. Има постъпили и обработени повече от 25 писмени жалби. Сигналите се обработват и се проверяват на място. В сравнение с 2015 година обаче сигналите са се увеличили многократно. „Озеленяване, чистота и благоустройство” ЕООД, гр. Кърджали, съвместно с Община Кърджали кани всички заинтересовани на Ден на отворените врати на приют „Дай лапа”, който ще се проведе на 9 септември 2016 година. Фирмата уведомява, че ще бъдат извършвани безплатни кастрации от ветеринаря на приюта. Заявки могат да се дават на телефона на „ОЧБ” ЕООД, гр. Кърджали до 8 септември или на телефона на д-р Каснаков – 0879 004 279. Всеки е добре дошъл.Контакти на приюта:

0361/ 6-55-00; 0361/ 6-55-03; 0896 837004


Още снимки
 Прочитания: 9621 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign