Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Таксиметровите превози на пътници с данък от 350 лева от 1 януари 2017 година

 16 Септември 2016

Данък върху таксиметров превоз на пътници в размер на 350 лева ще заплащат от 1 януари следващата година лицата, извършващи такъв на територията на община Кърджали и притежаващи удостоверение за регистрация. Това решиха единодушно общинските съветници днес. Изменението е записано в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Кърджали. Въвеждането му е на основание обнародваният на 22.04.2016г. Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, в който е въведен нов раздел визиращ данъка върху таксиметровия превоз на пътници.
Променените в Закона дават възможност на общинските съвети да въведат данъка върху таксиметров превоз на пътници до 30 септември тази година и да правят промени в размера му до 31 октомври на всяка календарна година. Посочени са долна и горна граница за него, а именно от 300 лв. до 1000 лв.
Преди гласуването на промяната в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Кърджали, кметът инж. Хасан Азис представи предложението на общинска администрация. Пред общинските съветници градоначалникът съобщи, че броят на издадените от Община Кърджали разрешителни за извършване на таксиметров превоз на пътници е приблизително 400. От думите му стана ясно, че характерът на този вид дейност максимално се приближава до някои патентни дейности осъществявани в общината. „Определените размери на данъка на патентните дейности в община Кърджали е около или под средния размер определен по закон. Ако Общинският съвет приеме минималния размер на този вид данък, приходите от него ще възлязат на 120 000лв., а при максимален размер – на 400 000лв. При определяне на данък в граници, както при патента, или 450лв., приходите за общината ще бъдат 180 000лв.”, каза градоначалникът.
Проектният вариант на промените в наредбата предвиждаше данъкът върху таксиметровия превоз на пътници да бъде в размер на 450 лв. След обсъжданията в постоянните комисии на Общинския съвет заедно с представителите на таксиметровите шофьори, предложението на общинската администрация бе той да бъде в рамките на 350 лева.


 Прочитания: 1326 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign