Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Образователна дискусия в рамките на екофестивала «Зелена вълна – 21 век» се проведе в бизнес инкубатора

 30 Септември 2016

В 9,30 днес бе открита образователна дискусия за надграждане на практическите умения за реагиране и справяне в критични ситуации, природни бедствия и аварии, част от програмата на Европейския фестивал „Зелена вълна-21 век”. Пред аудиторията бяха представени различни аспекти на обсъжданата тема, подкрепени с полезна информация и научни данни.
Модератор на събитието бе Невена Праватарова, управляващ директор на фондация „Европейски екологичен фестивал”, която насочи вниманието на присъстващите към въпроси свързани с практически мерки и действия, които могат да бъдат предприети при земетресения, наводнения и пожари, както и към състоянието на подготовката и информационната обезпеченост на населението в критична среда.
В рамките на дискусията със своя презентация за ограничаване и управление на риска от бедствия и какво трябва да бъде управлението на последиците при катастрофални събития се представи проф. Лъчезар Филипов, ръководител секция „Астрофизика на високите енергии” в Института за космически изследвания и технологии при БАН. Той представи и възможностите, който дават космическите изследвания и технологии при реализирането на превантивни мерки свързани с природните бедствия. От думите на професора стана ясно, че получаването на знания за глобални промени на климата са тясно свързани с развитието на методите за изследване на Земята и Космоса. Така могат да бъдат направени диагностични и прогностични оценки за промени в химическия състав на въздуха, за физическото състояние не само на атмосферата, но и на магнитосфера и йоносфера. Затова и една от основните цели на учените е разработване, развитие и трансфер на технологии за дистанционно наблюдение на Земята, както и геоинформационните системи и наземни методи за изследване на околната среда
Не по-малко интересна бе и втората презентация на проф. Гаро Мардеросян, експерт по бедствия и аварии при БАН, който представи пред аудиторията и книгата „Природни бедствия: възникване, последици, защита“, чийто съавтор е той заедно с проф. Бойко Рангелов и Атанас Близнаков.
В книгата се разглеждат феноменологията, възникването, основните характеристики, жертвите и щетите от природни екологични бедствия, които в една или друга степен могат да се случат на територията на нашата страна - земетресения, наводнения, бури и урагани, цунами, лавини, и др. За тях са разгледани възможните мерки за превенция и защита - както инженерни и организационни, така и индивидуални, а именно поведение и действие преди, по време и след екологичната катастрофа. Книгата е предназначена за широка читателска аудитория, но основно за учащи се в средния и гимназиалния курс.
Третият лектор бе д-р Захари Бисеров, преподавател в Нов български университет, член на Управителния съвет на Асоциацията на Сухопътните войски на България. Той говори за рискови фактори и процеси в усложнената среда за сигурност.

Още снимки
 Прочитания: 1249 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign