Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Продължава работата на Комисията за избор на фирми по Националната програма за енергийна ефективност

 08 Ноември 2016

На етап оценка на техническите предложения на подалите документи за участие фирми е Комисията назначена със заповед на кмета на община Кърджали във връзка с откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, одобрени по Националната програма за енергийна ефективност” -2016г.. Това съобщи старши юрист –консулт общинска администрация Кърджали Галина Делчева. Тя допълни, че след приключване на процедурата за избор на изпълнител с Решение на Кмета на Община Кърджали ще бъдат посочени конкретните фирми по обявените обособени позиции за посочените 29 сгради в общината. С тях ще бъде сключен договор за изпълнение на включените в предмета на поръчката дейности, за конкретната обособена позиция, самостоятелно.
Галина Делчева допълни още, че във връзка с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност всички договори сключени през 2016 година със Сдружения на собствениците ще бъдат одобрени от Българската банка за развитие /ББР/, а финансирането им ще стане през 2017 година.
Ще припомним, че за община Кърджали регистрираните сдружения на собственици са 47, като сключен договор за целево финансиране между Община Кърджали, ББР и Областния управител, до края на 2015 година имат 29 сдружения, а през 2016г. –едно.


 Прочитания: 1272 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign