Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Прессъобщение

 03 Август 2015

На 08.07.2015 г. Община Кърджали подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG16SPO001-0019 по проект „Осигуряване на превантивна инфраструктура в Община Кърджали” във връзка с щетите от наводненията от 19 юни 2014 г.
Финансовите средства по проекта възлизат на 510 691,12 лева и са предоставени от фонд „Солидарност” на Европейския съюз.
В рамките на проекта са включени следните обекти на интервенция:
• Възстановяване функционирането на превантивната инфраструктура за дерето, наводнило кв. „Байкал”, гр. Кърджали;
• Възстановяване функционирането на превантивната инфраструктура за дерето, наводнило с. Мост, община Кърджали;
• Възстановяване функционирането на превантивната инфраструктура за дерето, наводнило с. Чифлик, община Кърджали„Този документ е създаден в рамките на проект: „Осигуряване на превантивна инфраструктура в Община Кърджали”,който се осъществява с финансовата подкрепа на фонд „Солидарност” на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Координиращия орган”.


 Прочитания: 1070 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign