Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

СЪОБЩЕНИЕ

 15 Ноември 2016

Община Кърджали в изпълнение на чл. 127, ал. 1 от ЗУТ и чл. 20 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка и планове и програми уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че организира обществено обсъждане на проекта за Общ устройствен план на общината /ОУПО/ с Доклад за екологична оценка /ДЕО/ на Община Кърджали.

Общественото обсъждане ще се проведе на 29.11.2016 г. от 13.00 часа в голямата зала на Бизнесинкубатора /Старото училище „Отец Паисий”/.


 Прочитания: 1053 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign