Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Ремонтът на СУ "Владимир Димитров-Майстора" трябва да приключи в рамките на 88 дни

 16 Ноември 2016

С ускорени темпове от началото на месец ноември се работи по хидроизолацията на покрива на СУ „Владимир Димитров –Майстора”. Ремонтните дейности се извършват от фирма „Саварона” ЕООД, с която кмета на община Кърджали сключи договор за изпълнение обществена поръчка по реда на чл.194, ал.1, т.3 от ЗОП на 27 октомври т.г.
Срокът за изпълнение на поръчката е 88 календарни дни, в рамките на които ще бъде положена хидроизолация на покривните пространства на двете секции на сградата с обща площ от 1100 кв. метра. Ремонта включва и подмяна на старата дограма на цялата северна фасада на училището и частично в останалите части.
Главният специалист в отдел „Инвеститорски контрол и строителство” в общинска администрация Кърджали Нурай Вели, съобщи, че ремонта в училището върви по график, без да се нарушава учебния процес.Той допълни, че освен контрол от страна на община Кърджали по изпълнение на поръчката, такъв се извършва и от страна на инициативният родителски комитет ежедневно.
Ще припомним, че преди да започне ремонтът със Заповед на Кмета на Община Кърджали бяха осъществени няколко проверки на място в учебното заведение за установяване на фактическото състояние на сградата. Последва процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.191, ал.1, т. 3 от ЗОП, като са изпратени покани за участие до три фирми, две от които подадоха оферти.
За изпълнител на ремонтните дейности по хидроизолацията на покрива на СУ „Вл. Димитров-Майстора” и частична подмяна на дограмата е избрана фирмата с икономически най-изгодната оферта, срок – 88 календарни дни и цена, в размер на 224 389,78 лева без ДДС, каза мл. юрисконсулт от сектор Обществени поръчки - Антоанета Овчарова. Прочитания: 1404 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign