Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Електрозахранват Туристически център „Перперикон"

 17 Ноември 2016

Четири допълнителни точки,бяха включени в дневният ред на днешното заседание на Общински съвет Кърджали. Предложенията за тях бяха направени от кмета на община Кърджали инж. Хасан Азис, председателят на групата съветници от БСП Милко Багдасаров и на Реформаторския блок Радослав Милев.
С 35 гласа „за” общинските съветници гласуваха всяко едно от направените предложения. Така в дневният ред на заседанието бяха включени две точки за разглеждане въпроси, свързани с изменение на Общия градоустройствен план. Като 35-та точка –даване на съгласие за изменение на общият градоустройствен план и изработване на ПУП на площад „Хаджи Димитър”, а като 36-та - проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: Нов ел. провод 20kV и БКТП на Туристически център „Перперикон”, община Кърджали на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.
Като 37 точка в дневният ред бе включено предложението на Милко Багдасаров за утвърждаване на група за предучилищно образование за деца на 5 годишна възраст в СУ „П.Р.Славейков”, а като 37 точка бе включено питането на Радослав Милев, свързано с уличното осветление в града и селата.


 Прочитания: 1126 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign