Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Ще настаняват безнадзорно пашуващи в града животни в стационар, собствеците им ще плащат по 50 лева за ден

 17 Ноември 2016

Установените безстопанствено пашуващи домашни животни в община Кърджали ще бъдат задържани, а собствениците им наказвани. Това решиха общинските съветници в Кърджали на днешното заседание, като гласуваха изменение и допълнение на Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред общинските съветници в Кърджали.
Промените са продиктувани най-вече от ежемесечно постъпващи сигнали и жалби от граждани за свободно пасуващи и движещи се селскостопански животни. Същите са установявани в обществени места за отдих, междублокови пространства, училищни дворове, детски и здравни заведения, градски и гробищни паркове в селата.
Промените предвиждат при установяване на безстопанствени животни те да бъдат задържани от работници на общинското търговско дружество „ОЧБ” ЕООД и настанявани в стационар за временно пребиваване. Предвидена е и такса според вида животно, за всеки ден престой в стационара. Тя е в размер на 50 лева за едър добитък и 15 лева за дребен и ще се заплаща в касата на ОЧБ. Непотърсените в 7-дневен срок животни ще бъдат предавани на Областната дирекция по безопасност на храните. Стана ясно още, че на собствениците на животни ще бъдат съставяни актове и налагани глоби в размер на от 100 до 250 лева, а при повторно нарушение – 500 лева.
От името на Постоянната комисия по законност и обществен ред председателят й Огнян Иванов направи следното допълнение към предложените изменения в наредбата: „При установяване на нарушение животните се задържат със заповед на кмета, за което се съставя протокол. Задържаните животни се настаняват в стационар, а собствеността им се установява със съдействието на Областна дирекция по безопасност на храните. За неидентифицирани животни незабавно се уведомява ветеринарен лекар з последващи действия съгласно Закона за ветеринарно-медицинска дейност”. Това предложение също бе гласувано единодушно от съветниците.


 Прочитания: 1318 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign