Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Нова наредба ще определя записването, отписването и преместването на децата в детските градини

 17 Ноември 2016

Нова наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини и в подготвителните групи в училищата на територията на Община Кърджали, бе приета на днешното заседание на Общински съвет Кърджали.
Наредбата регламентира условията и редът за прием в яслените групи в детските градини за деца от 1 до 3 годишна възраст, както и в групите на детските градини от 3 годишна възраст до постъпването им в първи клас и в полудневни подготвителни групи към училищата на територията на община Кърджали.
Посочен е редът за подаване на заявление за кандидатстване за прием, процедурата по класиране на децата в съответните детски градини по определени критерии-общи и социални, както и списък със задължителни документи при записване в детската градина. Класирането ще се осъществява при спазване на принципа за равнопоставеност, независимо от пола, социалният статус, етническата или религиозната принадлежност на децата.
С приемане на Наредбата се създава възможност за регламентация на начина, по който децата в общинските детски градини могат да се преместват от една в друга детска градина на територията на община Кърджали.


 Прочитания: 3046 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign