Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Проведе се второто обсъждане на Общия устройствен план на община Кърджали

 29 Ноември 2016

Второ поред обществено обсъждане на проект на Общия устройствен план на община Кърджали /ОУП /се проведе днес от 13,00 часа в залата на Бизнес инкубатора. На срещата присъстваха представители на заинтересованите физически и юридически лица, общински специалисти, общински съветници, кметове на населени места и граждани.
Водещ на дискусията бе главният архитект на общината арх. Петя Назърова, която отново подчерта важността на плана за бъдещото икономическо и целесъобразно развитие на територията на общината. Тя припомни, че след приемането на ОУП, веднъж зонирана територия, приема траен статут, който не може да се променя. Гражданите трябва да знаят това, за да бъдат нанесени корекциите преди окончателното приемане на плана от Общински съвет Кърджали, подчерта арх. Назърова. От думите й стана ясно, че териториите, които са посочени като възможност за застрояване след приемането на плана ще бъдат с облекчена процедура при смяна на предназначение на земите. „Този процес вече ще бъде едноетапен, като се избягва избора на площадка, тъй като с Общия устройствен план тя вече е регламентирана. При терените, които са посочени като земеделски земи, статутът им остава такъв и за в бъдеще”, каза още арх. Назърова.
По време на днешната среща бе посочено, че за изминалите няколко месеца след първото обществено обсъждане Дирекция „Архитектура, строителство и устройство на територията” е провела разяснителни срещи във всички населени места на общината, защото проектът е важен за всеки един жител на общината. Предоставена е и възможност, чрез попълване на анкетни карти гражданите да посочат намеренията си за промяна на статута на притежавани от тях терени. Колективът работещ върху ОУП се е съобразил и с направените забележки от страна на ВиК и те вече са отразени в него. По същия начин е реагирано и за коректното нанасяне на паметниците на културата. Арх. Назърова съобщи, че планът на два пъти е бил качван на сайта на община Кърджали и е отворен и към момента за корекции.
В рамките на днешното обсъждане проф. д-р арх. Калин Тихолов -ръководител на екипа, изработил проекта на предварителния Общ устройствен план на община Кърджали подчерта, че ОУП на община Кърджали определя зоните и не ги превръща автоматично в урбанизирани зони. Планът дава перспектива от 20 години за евентуална възможност на общината, на държавата или на частните собственици да променят статута на своята собственост съобразно предвижданията на ОУП, което не е задължително, ако не им е необходимо.
По време на общественото обсъждане присъстващите бяха запознати и с екологичната оценка на плана, а в последствие от залата бяха зададени няколко въпроса, които получиха изчерпателни отговори от ръководителите на екипите работещи по плана. Сред имаше и такива свързани с горски терени, земи по параграф четири и земи около бъдещият околовръстен път и в района на бившия ОЦК.
Стана ясно, че в следващите 15 дни ще има възможност да се нанасят допълнителни корекции по плана. След това ще бъде публикуван на сайта на община Кърджали в началото на 2017 година, за да могат гражданите да се запознаят с него.
Окончателният вариант на ОУП трябва да бъде гласуван и от Общински съвет Кърджали, за да влезе в сила.

Още снимки
 Прочитания: 1827 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign