Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Прессъобщение

 28 Ноември 2016

На 29.11.2016 г. от 15:20 часа Общинско радио Кърджали ще излъчи в рубриката „Европа и ние” повторението на второто от поредица предавания на теми, свързани с Кохезионната политика на Европейския съюз, Оперативните програми и възможностите за финансиране в България.
В предаването ще бъде представена предварителна информация за мерките, допустимост и потенциални бенефициенти по предстоящите за отваряне процедури на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”.
Поредицата от 12 предавания се подготвя от екипа на Областен информационен център – Кърджали и се реализират по проект ”Областен информационен център Кърджали - в подкрепа на гражданите”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-4.001-0027, който се финансира по Оперативна програма „Добро управление" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


 Прочитания: 954 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign