Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ОИЦ Кърджали с информационна среща за Председателството на България на Съвета на ЕС

 01 Декември 2016

Днес в залата на Бизнесинкубатора в Кърджали се състоя информационна среща, посветена на предизвикателствата пред България като член на ЕС, в контекста на предстоящото Председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. Участваха представители на общинска и областна администрация, кметове на близо трийсет населени места.
Проявата се организира от Областния информационен център Кърджали, гости бяха зам. - областният управител Селвие Ахмед и Иван Велев, зам. –кмет на община Кърджали Иван Велев. Правителството прие вече План за подготовка на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г., който включва няколко раздела - административен капацитет, инфраструктура, логистика и сигурност, комуникационна стратегия и културна програма. „Документът има за цел да обобщи основните мерки за подготовката на Председателството на България и да определи срокове за тяхното изпълнение”, съобщи в началото на срещата Дора Христова, ръководител на Областния информационен център в Кърджали. Тя коментира, че в страната започва мащабна надграждаща кампания за популяризиране на първото българско председателство на Съвета на ЕС. Бе посочено, че за да бъде гарантирана приемственост и последователност в работата на Съвета, е създадено т. н. „председателско трио“, което изготвя работна програма, в която България ще си партнира в „триото“ заедно с Естония и Австрия.На срещата Дора Христова от ОИЦ презентира какви са задачите на Председателството, защо то е важно, какво се очаква от България като ротационен председател. Основните задължения на Председателството са да: организира и ръководи работата на Съвета на ЕС; ръководи заседанията на всички нива в Съвета и движи напред дейността на Съвета във връзка с Европейското законодателство; насърчава сътрудничеството между държавите членки; осигурява непрекъснатост на Дневния ред на ЕС и постигането на общите цели; има активна роля във формулиране на приоритети по политиките; представлява Съвета на ЕС в отношенията му с другите органи и институции на ЕС, трети страни и общността.
Поемането на Председателството на Съвета януари - юни 2018 г.ще позволи на България да постави в центъра на дневния ред на ЕС ясни приоритети, които са от ключово значение за страната и Европейския съюз.


Още снимки
 Прочитания: 1130 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign