Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Деца от 6 до 18 ще рисуват на тема "Бъдещето през моите очи"

 08 Декември 2016

За втора поредна година Общински детски комплекс в Кърджали обяви областен конкурс за детска рисунка „Бъдещето през моите очи". Право на участие в него имат всички деца и ученици на възраст от 6 до 18 г., като няма ограничение в техниката на рисуване. Всяко дете може да участва в конкурса с не повече от две живописни или графични творби, размерите на които трябва да са 35/50 см. Рисунките трябва да се предадат в ОДК или да се изпратят на адрес в срок до 23 януари 2017 г.
Целта на конкурса е да открива, популяризира и подпомага развитието на детските таланти в областта на изобразителното изкуство и да развива интелектуалните способности на учениците, каза днес директорът на Общински детски комплекс в Кърджали Златка Пеньова. Тя припомни, че в първото издание на конкурса, чийто награден фонд се осигурява от фирмите Глобал нет и Меаца са участвали близо 150 деца от цялата област.
Наградените и селектирани от журито рисунки във второто издание на конкурса ще бъдат експонирани в изложба „Бъдещето през моите очи”, която ще се открие на 02.02.2017 г. от 15.30 часа в Детската художествена галерия на ОДК – Кърджали.

ІІ ОБЛАСТЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА
„БЪДЕЩЕТО ПРЕЗ МОИТЕ ОЧИ ”
КЪРДЖАЛИ
02.02.2017 г.

РЕГЛАМЕНТ
Цели:
• Да открива, популяризира и подпомага развитието на детските таланти в областта на изобразителното изкуство и да развива интелектуалните способности на учениците;
• Да стимулира и развива визуалната и изобразителна култура, да съдейства за развитието на детската фантазия, творческа активност и интерес към изучаване на бъдещето.
Тема:
Темата „Бъдещето през моите очи” предоставя възможност на децата да разгърнат своето въображение и мечти, като направят творческа интерпретация във всички възможни посоки: високи технологии, мобилност, архитектура, градове на бъдещето, природа, превозни средства, космос и други пространства и др.
Условия за участие:
Право на участие в конкурса имат всички деца и ученици на възраст от 6 до 18 г.
1. Няма ограничение в техниката на рисуване. Всяко дете може да участва в конкурса с не повече
от 2 живописни или графични творби. Размерите на рисунката трябва да са 35/50 см.
На гърба на всяка творба трябва да има следната информация:
- трите имена на автора
- възраст и клас
- точен адрес и телефон за връзка
- училище, извънучилищно звено
- заглавие /ако има/
- име и фамилия на ръководителя.
2. Възрастови групи:
Оценка и класиране на участниците ще се извърши в три възрастови групи:
І група: 6 – 10 г.; ІІ група: 11 – 14 г.; ІІІ група: 15 – 18 г.
Ще бъдат присъдени І, ІІ и ІІІ награда и поощрителни награди за всяка възрастова група.
Наградите са осигурени от фирмите „Global Net” и „Меаца”.
Изпратените творби не се паспартират и остават във фонда на ОДК - Кърджали.
3. Срокове:
Рисунките трябва да се предадат в ОДК или да се изпратят на адрес в срок до 23.01.2017 г.:
гр.Кърджали 6600
ул.”Полковник Дервингов” №1, п.к. 102
Общински детски комплекс, За конкурса;
тел. за информация: 0361 6 23 24
Наградените и селектирани от журито рисунки ще бъдат експонирани в изложба „Бъдещето през моите очи”, която ще се открие на 02.02.2017 г. от 15.30 часа в Детската художествена галерия на ОДК – Кърджали. Прочитания: 3880 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign