Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Общински съвет Кърджали прие промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци

 15 Декември 2016

След бурни дебати, Общинският съвет на днешното си заседание прие от 2017 година данъкът върху недвижимите имоти за физическите лица става да стане 1,6 на хиляда върху данъчната оценка на имота, а за юридическите лица 1,8. Решението бе прието с 22 гласа „за” и 15 „против”.
То е част от направените промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Кърджали, които засегнаха и данъка върху превозните средства и туристическия данък. Изказвания за и против промяната на размера на данъците направиха и граждани, включили се в дебата.
Според първоначалното предложение на общинската администрация данък сгради трябваше да нарасне с 0,7 промила и от 1,2 промила за всички имоти на гражданите и жилищните имоти на предприятията, да стане 1,9 на хиляда както за юридически, така и за физически лица. Намалението на ставките бе гласувано след направено предложение от общинския съветник от ДПС Мухарем Мухарем. Съветниците от ГЕРБ, БСП и РБ не го подкрепиха, така както и не подкрепиха и цялостната промяна на наредбата.
На заседанието бе посочено, че корекциите са свързани с изпълнение на приетия План за финансово оздравяване на общината до 2019г. Подчертано бе и че два от налозите не са променяни от години. Данъкът върху недвижимите имоти, който до сега бе от 1,2 промила и става 1,6 за гражданите и 1,8 за фирмите, е сред най-ниските сравнено с общини от същата категория.
С промени в Наредбата, бяха извършени и корекции на стъпките, според категорията на местата за настаняване и данъкът върху превозните средства, за автомобилите с мощност на двигателя над 74 kW.Съветниците гласуваха увеличението да засегне превозни средства над 74 до 110 и над 110 киловата. При първите досега се е плащало 1,10 лв. за киловат, според изменението вече ще се плаща 1,45 лева за киловат. При вторите данъка е бил 1,23, а сега нараства на 1,80 за киловат.
Увеличени бяха и ставките на туристическия данък за местата за настаняване за категория една звезда с 0,10 лв., а за останалите с по 0,20 лв. за категория. В най-високата категория – 5 звезди ставката става 1 лв. за нокувка.
В друга точка от дневния ред бе направена и промяна в размера на таксата за битовите отпадъци, който с приемането на план-сметката за дейностите по управление на отпадъците, се повишава между 10 и 15 процента. Необходимостта от увеличението на таксата за битовите отпадъци бе обвързано с наредба на МОСВ, с която ежегодно се увеличава таксата за тон депониран отпадък. За 2016г. предвижданата такса е 380 хил.лв., а за 2017г. с 600 хил.лв. повече, които общината трябва да внесе, бе посочено още на заседанието.


 Прочитания: 1505 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign