Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Община Кърджали стартира обществени консултации на проект на нова НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА В ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

 16 Декември 2016

На основание чл. 26, ал.3 от Закона за нормативните актове Община Кърджали предоставя на вниманието на всички заинтересовани страни проект на нова НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА В ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ.

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 16.12.2016 г., за предложения и становища по настоящия проект на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА В ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ.. Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в Информационния център на първия етаж в сградата на Община Кърджали в рамките на работното време от 8.00 до 16.30 часа или на следния електронен адрес: ip_kj@mail.bg

Мотивите за приемането на Наредбата и проекта на наредбата може да бъдат видяни тук.


 Прочитания: 1223 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign