Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПРОЕКТНИ ИДЕИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"

 18 Януари 2007

Във връзка с реализирането на проекта «Подкрепа за подготовка на добри стратегически документи, поощряване на партньорството и сътрудничеството и укрепване на капацитета за разработване на проекти» по програма ФАР, Община Кърджали идентифицира 24 проектни идеи. Тези идеи са включени в Общинския план за развитие, съответстват на приоритетите и мерките от Областната стратегия за развитие и отговарят на приоритетите на Оперативна Програма “Регионално Развитие”.
Каним всички заинтересовани страни да направят коментар и допълнения, както и предложения за приоритизирането на идеите от списъка до 25 януари 2007 г. във форума на страницата на Община Кърджали или да се обърнат към експертите от отдел “Проекти, евроинтеграция и туризъм”.
За контакти:

инж. Александра Римпопова, Гюлюзар Мустафа – Исмаил, Надежда Цветкова
Община Кърджали, стая 604, тел./факс: 0361/ 615 31, e-mail: ip_kj@mail.bg

Проектни идеи и предложения
от страна на Община Кърджали в рамките на проект
“Подкрепа за подготовка на добри стратегически документи, поощряване на партньорството и сътрудничеството и укрепване на капацитета за разработване на проекти”
1. Основен ремонт на сградата и закупуване на специализирано оборудване на Областен диспансер по пневмофтизиатрични заболявания със стационар “Д-р В. Власекев” гр. Кърджали;
2. Реконструкция и рехабилитация на открит и закрит плувен басейн гр. Кърджали;
3. Саниране и ремонт на сградите на 10 общински училища;
4. Саниране и ремонт на сградата на регионална библиотека “Н. Й. Вапцаров”;
5. Саниране и основен ремонт на 10 детски градини в град Кърджали;
6. Строеж на жилища за роми и социално слаби;
7. Рехабилитация на инфраструктурата на промишлена зона – изток на гр. Кърджали;
8. Рехабилитация на 2.6 км от път ІІІ – 507 Кърджали – с. Мост - Хасково, водещ към промишлена зона “Изток” в гр. Кърджали;
9. Изграждане на прилежащи технически инфраструктурни елементи за зона “ЮГ”;
10. Саниране и ремонт на сградата на картинната галерия “Станка Димитрова” и РИМ;
11. Изграждане на парк “Арпезос” гр. Кърджали;
12. Реконструкция на парковите площи и уличната растителност на гр. Кърджали;
13. "Пътна връзка и мостово съоръжение гр.Кърджали с.Енчец яз.Боровица";
14. Изграждане на улична мрежа – кв. “Възрожденци”;
15. Рехабилитация на уличната мрежа в гр.Кърджали и населени места на община Кърджали”;
16. Изграждане на обществени информационни точки за достъп до електронни услуги в 7 опорни центрове от селищната мрежа на Община Кърджали;
17. Технически проучвания и проучвания за осъществимост във връзка с изграждане на газоразпределителен тръбопровод до и в град Кърджали;
18. Разработване на туристически атракции на яз. Кърджали и яз. Студен кладенец;
19. Създаване на смесени трансгранични туристически продукти;
20. Изработване на помощни планове във връзка с възстановяване на земеделски земи в урбанизирани територии, съгл. чл.10 ал.7 от ЗСПЗЗ;
21. Разработване на регулационни планове за незаконно застроени терени в земи по параграф 4;
22. Изготвяне на GIS за територията на Община Кърджали;
23. Актуализация на ОПР на Община Кърджали;
24. Разработване на стратегически програми в сферата на туризма и икономическото развитие на Община Кърджали.


 Прочитания: 2335 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign