Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Дискутираха създаването на Обществен съвет към ОбС

 07 Февруари 2017

Днес се проведе първа работна среща на временната комисия за определяне на състав на Обществен съвет към ОбС – Кърджали и разработване на Правилник за устройството и дейността на Обществения съвет с представители на работодателските организации, синдикатите, общественици, бивши кметове на община Кърджали и др.
Присъстваха Раиф Мустафа, председател на ОбС,членовете на временната комисия, избрана с решение на ОбС от 27.01.2017г., Кадир Мустафов, Мухаррем Мухаррем, Огнян Иванов, Милко Багдасаров, Радослав Милев, представители на КРИБ, Търговско-промишлена палата, Стопанска камара, ССИГ, КНСБ, КТ“Подкрепа“, бившите кметове на общината Милан Миланов и Расим Муса.
По време на срещата беше представен Проектоправилника за устройството и дейността на Обществения съвет към ОбС- Кърджали, проведоха се дебати по проекта. Присъстващите представители на работодателските организации, синдикатите и обществениците одобриха решението на ОбС за създаването на Обществен съвет.До десетина дни ще се представят предложения за дейността на съвета и следващата седмица на нова среща ще се одобри правилника , състава и броя на Обществения съвет.
Със създаването на Обществен съвет се цели да се осигури участието на широк кръг представители на гражданското общество в обществения и икономически живот на общината и съветът да служи като постоянна форма на диалог. Очакванията са функционирането на този съвет да доведе до повишаване на капацитета на местно ниво и до изграждане на партньорство между граждани и управляващи.
При осъществяване на своята дейност Общественият съвет ще взема различни по характер решения, преобладаващата част от които са:предложения към Общинската администрация и Общинския съвет; изразяване на мнения и становища;препоръки към местната власт и институциите.


Още снимки
 Прочитания: 1319 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign