Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

В Кърджали бе проведено обществено обсъждане на ДОВОС за обект "Въздушна линия 400 kV "Марица Изток"- "Неа Санта"

 10 Февруари 2017

В Кърджали се проведе обществено обсъждане на Доклада за оценка на въздействието върху околната среда за обект "Въздушна линия 400 kV "Марица Изток"-Република България-"Неа Санта" -Република Гърция”. Участваха експерти от екипа, изготвил проекта, заинтересовани страни, зам. - кметът на община Кърджали инж.Катя Митовска, общински специалисти, кметове на по –малки населени места.
Интегрираните енергийни мрежи се считат за изключително важни за стратегията на Европейския съюз, а необходимите инвестиции за изграждане на електропреносната система са големи, каза при откриване на дискусията Ангелин Цачев от ЕСО ЕАД. Експертът припомни, че ЕСО ЕАД е инвеститор на новата въздушна линия, която започва от подстанция „Марица Изток” до подстанция „Неа Санта” /Гърция/. Идеята на проекта е от 1990 г., но по редица фактори не е реализиран. По- късно през 2008 -2009г. действията са възобновени. По искане на европейския и българския оператори през 2014г. обект "Въздушна линия 400 kV "Марица Изток" - Република България- "Неа Санта"-Република Гърция”е обявен за обект от общ европейски интерес и е включен в т.н.енергиен коридор „Север - Юг”.
Ангелин Цачев коментира също, че при избора на трасе е отчетено, че електропроводът трябва да бъде изграден в земи от земеделския и горския фонд, които са по-слабо продуктивни и да не засяга урбанизирани територии.Предпроектните проучвания са финансирани от ЕК. На този етап са изпълнени дейностите по избор на трасе, съгласуван е предврителния ПУП и в момента приключва процедурата по оценка на Доклада за оценка за въздействието върху околната среда, подготвя се и технически проект.
Електропроводът е изключително важен, защото той ще стабилизира и балансирана електроенергийна система на България, Гърция и Турция. Неговата преносна възможност е 1500 MW, подчерта още експертът.
Стойността на целrя обект e 60 млн. евро, очаква се съфинансиране от ЕК. Строително–монтажните дейности е предвидено да стратират в края на 2018 г. и в началото на 2019 г., обектът трябва да бъде завършен през 2021 г .
На въпрос на кмет с. Рани лист за намиращ се склад за пестициди в района, където ще минава електропровода, Ангелин Цачев от ЕСО ЕАД коментира, че няма да има проблем за местното население, но ще бъде направена проверка за евентуалното му изместване и утилизация на тези материали. Представителят на ЕСО ЕАД увери също, че съгласно закона на енергетиката всички собственици, на засегнати имоти от сервитутните ограничения, ще бъдат обезщетени на пазарен принцип. Получени са също от всички шест общини разрешения за право на преминаване и прокарване на електропровода през имотите публична и частна общинска собственост по цялото трасе от 123 км от българска страна, където ще бъдат изградени 420-450 стълба.
Докладът за оценка на въздействието върху околната среда /ДОВОС/ за обект "Въздушна линия 400 kV "Марица Изток"- Република България- "Неа Санта" -Република Гърция” е изготвен от екип от 19 експерти вкючително и експерт по здравен риск. Всички анализи показват, че избраният за реализиране на трасето Вариант 1 е на подходящи места извън населени места. В цялата му сервитутна зона не попадат никакви жилищни постройки, няма постоянно пребиваващи хора и не попадат никакви обекти на здравна защита, затова и рискът за населението е минимален, коментира по време на общественото обсъждане в Кърджали Елена Георгиева, ръководител на екип, изготвил ДОВОС.
Георгиева подчерта още, че всичко е направено съгласно нормативната уредба, включително по отношение на технологичните решения за избраните стълбове и проводници т.е. всичко е избрано така, че да се минимизира риска за здравето на хората дори в самия сервитут.


Още снимки
 Прочитания: 1583 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign