Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ДАМНТ ще проведе обучения на представители на общините с цел превенция на стопанисваните от тях язовири

 10 Февруари 2017

Зам.-кметът на община Кърджали Мюмюн Али взе участие в проведената вчера по инициатива на министъра на икономиката Теодор Седларски среща с представители на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/, на Министерството на околната среда и водите /МОСВ/ и Държавната агенция по метрологичен и технически надзор /ДАМТН/.
Днес той съобщи, че в рамките на срещата са били обсъдени проблеми на общините, които те срещат при стопанисването и управлението на язовирите и възможността за тяхното отстраняване. От страна на представителите на ДАМНТ бил представен и анализ на добри чуждестранни практики при управлението на язовирите, с ясно разграничени критерии за определяне на един воден басейн като язовир, които биха могли да залегнат в нормативната уредба и биха улеснили общините при стопанисването на водните обекти. По време на срещата е била постигната и договореност Държавната агенция да проведе обучения на представители на общините с цел превенция на риска при експлоатация на язовирите, които стопанисват.


 Прочитания: 1965 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign