Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Проведе се обществено обсъждане на проекта за изграждане на социални жилища в Кърджали

 16 Февруари 2017

Снощи в Бизнес инкубатора се проведе обществено обсъждане на проект „Изграждане на социални жилища в град Кърджали” и на проект за нова наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в община Кърджали. Пред откликналите на поканата на общината двата проекта бяха представени от Надежда Цветкова – началник отдел „Управление на проекти” в общинската администрация. Първият от тях се изпълнява по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.” и е част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Кърджали. Той е на стойност 2 170 000 лева, като срокът за неговата реализация е 24 месеца. За това време трябва да бъдат изградени 69 апартамента с различна квадратура, които да удовлетворяват нуждите на различни категории социално слаби жители на общината. Изготвянето и приемането на Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища пък е продиктувано от необходимостта за регламентиране на ползването на социалните жилища, което на практика представлява нова социална услуга, която ръководството на общината предоставя на своите жители.
„Социалните жилища се предоставят при определени условия на три групи граждани, а именно на бездомни, на лица, които живеят в лоши битови условия и на родители с малки деца или самотни родители, които нямат възможност да си осигурят подходящи жилищни условия”, каза Надежда Цветкова. По думите й жилищата ще бъдат изградени в сградата на бившите общежития на Строителния техникум.
Ползването им ще бъде комбинирано с останалите оперативни програми, защото изискването да ги ползваш е да се включиш в определени пакети от мерки, които са задължителни. Това са мерки за заетост, за образование и за социални дейности и здравни услуги. В самата наредба са описани реда и условията за ползване на тези жилища.
Стана ясно, че това може да стане в рамките на три години, след което тези ползватели следва да напуснат и в рамките на следващите 10 години не биха имали правото да ползват социалните жилища, подчерта Надежда Цветкова.
В края на представянето тя уточни, че наредбата за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища е входирана в Общинския съвет, предстои тя да бъде разгледана от постоянните комисии за становище и гласувана на предстоящата сесия на Общинския съвет, която ще се проведе на 20 февруари, понеделник.


 Прочитания: 2019 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign