Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Инж.Азис проведе срещи в МОСВ и с депутати за хвостохранилището

 30 Януари 2007

Кметът на общината инж.Хасан Азис се срещна днес в столицата със зам.министъра на околната среда и водите г-н Йордан Дардов, гл.секретар на МОСВ и г-н Тодор Димитров, директор на дирекция “Земни недра и подземни богатства” в МОСВ и ги запозна със състоянието на хвостохранилището, както и с подписката на живеещите в Островица и Вишеград против запрашаването .Обсъден бе проблемът и последващите действия, които трябва да се предприемат за разрешаването му. Кметът декларира съпричастността на общината с исканията на жителите на двете села. За петък, 2 февруари, е насрочена среща на кмета с министъра на околната среда и водите г-н Джевджет Чакъров/който в момента е в чужбина/, от когото ще се търси помощ и ще се дискутират варианти за разрешаване на проблема със запрашаването от хвостохранилището на околните села и квартали.
Със ситуацията бяха запознати и народни представители от ДПС.
С писмо до ПГ на ДПС, министъра на околната среда и водите и министъра на икономиката и енергетиката община Кърджали поиска комплексна проверка от страна на компетентните органи на дейността на “Горубсо-Кърджали”АД, състоянието на хвостохранилището и техническата изправност на оросителите.В писмото се казва, че над 400 кърджалийци са вписали имената си в подписката за спиране на замърсяването от хвостохранилището на “Горубсо-Кърджали”АД.
Община Кърджали финансира със собствени средства изготвянето на технически проект за Техническа и биологическа рекултивация на въздушния откос на стената на хвостохранилището. Прочитания: 1994 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign