Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в община Кърджали приеха днес общинските съветници в Кърджали

 20 Февруари 2017

Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в община Кърджали приеха днес общинските съветници в Кърджали. Право ползване на бъдещите „социални жилища” ще имат три групи граждани – бездомни или живеещи в много лоши битови условия, хора в риск от бедност и социално изключване и родители с малки деца или самотни родители, без възможност да осигурят нормални жилищни условия. Ползвателите ще имат право да обитават жилищата 3 години, а след това, в рамките на следващите 10 години, няма да имат право да бъдат отново настанявани. Задължения на ползвателите, съгласно договорите им за наем, ще бъде да покриват битово-комуналните си сметки и такса „смет”.
Наредбата е следваща стъпка на проект за изграждане на социални жилища, заложен в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие.


 Прочитания: 1206 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign