Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Прессъобщение

 20 Февруари 2017

На 21.02.2017 г. от 15:20 часа Общинско радио Кърджали ще излъчи в рубриката „Европа и ние” четвъртото от поредица предавания на теми, свързани с Кохезионната политика на Европейския съюз, Оперативните програми и възможностите за финансиране в България.
В предаването ще бъдат представени две процедури, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Европейските структурни и инвестиционни фондове. Първата от тях е по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, а втората по Оперативно програма „Иновации и конкурентноспособност”.
Поредицата от 12 предавания се подготвя от екипа на Областен информационен център – Кърджали и се реализират по проект ”Областен информационен център Кърджали - в подкрепа на гражданите”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-4.001-0027, който се финансира по Оперативна програма „Добро управление" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


 Прочитания: 990 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign