Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Покана

 06 Март 2017

ДО
МЕДИИ,
ИНСТИТУЦИИ,
СЪЮЗИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ, ГРАЖДАНИ


ПОКАНА


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Община Кърджали има удоволствието да Ви покани на пресконференция по повод изпълнението на проект BG05M9OP001-2.002-0274 „Грижа за независим живот”, финансиран по Оперативна програма «развитие на човешките ресурси» 2014-2020.
Пресконференцията ще се проведе на 07.03.2017 г. (вторник) от 11.00 часа, в голямата зала на Бизнесинкубатора.

Очакваме Ви !

Община Кърджали
проект BG05M9OP001-2.002-0274 „Грижа за независим живот”
Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-0274-С01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.


 Прочитания: 1511 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign