Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Нов социален проект – „Грижа за независим живот”, реализира Община Кърджали

 07 Март 2017

Представители на медии, институции, съюзи на хора с увреждания и граждани се отзоваха на поканата на организаторите и присъстваха на днешната пресконференция за представянето на новия социален проект на община Кърджали, насочен към хората с увреждания и възрастни над 65 години в невъзможност да се самообслужват и изпаднали в социална изолация. Пресконференцията бе открита от зам.-кмета на община Кърджали Веселина Тихомирова, която подчерта, че социалната политика е приоритет на община Кърджали и за това говорят реализираните до момента проекти, както и изграждането на трите центъра за настаняване от семеен тип и защитеното жилище.
„Въпреки програмата за финансово оздравяване община Кърджали няма да спре осъществяването на социални проекти. Социалните дейности ще бъдат приоритет и в бъдеще и аз се радвам, че днес можем да представим още един такъв, а именно „Грижа за независим живот”, подчерта още Тихомирова.
За проекта, неговите цели и реализацията му до момента говори Ширин Сюлейман, ръководител на проекта и директор на Дирекция „Хуманитарни дейности” в общинска администрация Кърджали. В залата присъства и целият екип на проекта, както и ръководителят на изградения по проект „Грижа за независим живот” Център за предоставяне на почасови услуги в общността и домашна среда Кериме Сюлейман и специалистът в него Гергана Николова.
Ширин Сюлейман съобщи, че бенефициент на проекта е община Кърджали. Основната му цел е да бъде осигурено на хора с увреждания и възрастни над 65 години, които нямат възможност да се самообслужват или са изпаднали в социална изолация, достъп до социални и здравни грижи, според специфичните им потребности.
В рамките на пресконференцията стана ясно, че за изминалите месеци са извършени не малка част от заложените дейности.
За предоставяне на услуги в рамките на проекта вече е структуриран Център за предоставяне на почасови услуги в общността и домашна среда, в които освен специалист социални услуги има психолог и медицински специалист.
Към настоящия момент с реализацията на проекта са идентифицирани 224 лица с увреждания в т. ч. и деца с увреждания и възрастни хора над 65 години с ограничения и/или с невъзможност за самообслужване и 181 кандидати за предоставяне на услугите, които са подали заявления за включване в проекта. Извършена е оценка на потребностите и класиране съгласно Методика за оценка на потребностите на кандидати за ползване на почасови услуги по схема за безвъзмездна финансова помощ “Независим живот”. За всички лица подали заявление е извършена оценка на потребностите от почасови грижи в домашна среда от Комисия, която е посетила на място кандидат-потребителите.
„Включването в проекта за предоставяне на услуги е по реда на списъка до изчерпване на часовете на персонала на Центъра, съгласно изготвените оценки на потребностите. В процеса на изпълнение на проекта, при наличие на свободни часове, включването на нови потребители ще се извършва отново по реда на списъка с класираните кандидати.”, подчерта ръководителят на проекта Ширин Сюлейман.
В рамките на пресконференцията стана ясно още, че вече пет месеца 120 потребители, сред които и деца, ползват социалните услуги „Личен асистент”, Социален асистент и „Домашен помощник” по проект „Грижа за независим живот”, реализиращ се от община Кърджали. Потребителите на услугата „Личен асистент” са 68, на „Социален асистент”-27, а на услугата „Домашен помощник”-25.
103 са пък лицата, предоставящи трите услуги.
Според индивидуалните потребности на потребителите услугите, които ще се предоставят от Центъра включват:
Домашен помощник: почистване на помещенията, които ползва потребителя; поддържане на лична хигиена; хранене - помощ, приготвяне на храна и др; битови услуги - пазаруване, плащане на сметки, цепене на дърва и палене на печка и др.
Социален асистент: помощ при общуване и поддържане на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него; извършва административни услуги; придружаване при ползване на медицински услуги; придружаване до работното място или училище; помощ при подготовка на домашни задачи, когато потребителят е ученик и др.
Личен асистент: помощ при общуване и поддържане на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него; извършва административни услуги; съдейства при осигуряване на транспортно обслужване; битови услуги - пазаруване, плащане на сметки, цепене на дърва и палене на печка; организира и осъществява дейности във връзка със здравето на потребителя; организиране и осъществяване на ежедневни дейности, осигуряващи личната хигиена и задоволяване на нуждите на потребителя и др.
Общият бюджет на проекта е 499 993,93 лева

Още снимки
 Прочитания: 2683 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign