МЕНЮ
НОВИНИ
УСЛУГИ
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ФОРМУЛЯРИ
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ
ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ
СТРАТЕГИИ
ОТЧЕТИ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ЗЕМЕДЕЛИЕ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Декларации за конфликт
      на интереси

Бюлетини на Община
      Кърджали

Културен календар 2017
Спортен календар 2017
Телефонен указател
Работно време
Банкови сметки
Побратимени градове
Полезни връзки
6600, гр. Кърджали,
бул. "България", №41
Община Кърджали

Горещ телефон:
(0361) 6-73-19
кмет: (0361) 6-73-02
факс: (0361) 6-29-68
municipality@kardjali.bg
mayor@kardjali.bg

Общински съвет телефони:
(0361)6-74-01
(0361)6-74-02
факс: (0361) 6-15-39
obstinski_savet_kj@mail.bg


Page Rank
eXTReMe Tracker
Посл. актуализация:
23 Ноември 2017
Site ver. 3.0


  НОВИНИ

[07 Март 2017]

Нов социален проект – „Грижа за независим живот”, реализира Община Кърджали


[Още снимки]

Представители на медии, институции, съюзи на хора с увреждания и граждани се отзоваха на поканата на организаторите и присъстваха на днешната пресконференция за представянето на новия социален проект на община Кърджали, насочен към хората с увреждания и възрастни над 65 години в невъзможност да се самообслужват и изпаднали в социална изолация. Пресконференцията бе открита от зам.-кмета на община Кърджали Веселина Тихомирова, която подчерта, че социалната политика е приоритет на община Кърджали и за това говорят реализираните до момента проекти, както и изграждането на трите центъра за настаняване от семеен тип и защитеното жилище.
„Въпреки програмата за финансово оздравяване община Кърджали няма да спре осъществяването на социални проекти. Социалните дейности ще бъдат приоритет и в бъдеще и аз се радвам, че днес можем да представим още един такъв, а именно „Грижа за независим живот”, подчерта още Тихомирова.
За проекта, неговите цели и реализацията му до момента говори Ширин Сюлейман, ръководител на проекта и директор на Дирекция „Хуманитарни дейности” в общинска администрация Кърджали. В залата присъства и целият екип на проекта, както и ръководителят на изградения по проект „Грижа за независим живот” Център за предоставяне на почасови услуги в общността и домашна среда Кериме Сюлейман и специалистът в него Гергана Николова.
Ширин Сюлейман съобщи, че бенефициент на проекта е община Кърджали. Основната му цел е да бъде осигурено на хора с увреждания и възрастни над 65 години, които нямат възможност да се самообслужват или са изпаднали в социална изолация, достъп до социални и здравни грижи, според специфичните им потребности.
В рамките на пресконференцията стана ясно, че за изминалите месеци са извършени не малка част от заложените дейности.
За предоставяне на услуги в рамките на проекта вече е структуриран Център за предоставяне на почасови услуги в общността и домашна среда, в които освен специалист социални услуги има психолог и медицински специалист.
Към настоящия момент с реализацията на проекта са идентифицирани 224 лица с увреждания в т. ч. и деца с увреждания и възрастни хора над 65 години с ограничения и/или с невъзможност за самообслужване и 181 кандидати за предоставяне на услугите, които са подали заявления за включване в проекта. Извършена е оценка на потребностите и класиране съгласно Методика за оценка на потребностите на кандидати за ползване на почасови услуги по схема за безвъзмездна финансова помощ “Независим живот”. За всички лица подали заявление е извършена оценка на потребностите от почасови грижи в домашна среда от Комисия, която е посетила на място кандидат-потребителите.
„Включването в проекта за предоставяне на услуги е по реда на списъка до изчерпване на часовете на персонала на Центъра, съгласно изготвените оценки на потребностите. В процеса на изпълнение на проекта, при наличие на свободни часове, включването на нови потребители ще се извършва отново по реда на списъка с класираните кандидати.”, подчерта ръководителят на проекта Ширин Сюлейман.
В рамките на пресконференцията стана ясно още, че вече пет месеца 120 потребители, сред които и деца, ползват социалните услуги „Личен асистент”, Социален асистент и „Домашен помощник” по проект „Грижа за независим живот”, реализиращ се от община Кърджали. Потребителите на услугата „Личен асистент” са 68, на „Социален асистент”-27, а на услугата „Домашен помощник”-25.
103 са пък лицата, предоставящи трите услуги.
Според индивидуалните потребности на потребителите услугите, които ще се предоставят от Центъра включват:
Домашен помощник: почистване на помещенията, които ползва потребителя; поддържане на лична хигиена; хранене - помощ, приготвяне на храна и др; битови услуги - пазаруване, плащане на сметки, цепене на дърва и палене на печка и др.
Социален асистент: помощ при общуване и поддържане на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него; извършва административни услуги; придружаване при ползване на медицински услуги; придружаване до работното място или училище; помощ при подготовка на домашни задачи, когато потребителят е ученик и др.
Личен асистент: помощ при общуване и поддържане на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него; извършва административни услуги; съдейства при осигуряване на транспортно обслужване; битови услуги - пазаруване, плащане на сметки, цепене на дърва и палене на печка; организира и осъществява дейности във връзка със здравето на потребителя; организиране и осъществяване на ежедневни дейности, осигуряващи личната хигиена и задоволяване на нуждите на потребителя и др.
Общият бюджет на проекта е 499 993,93 лева

Новината е посетена: 501 пъти

ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

АНКЕТИ
Кого бихте определили за Спортист на годината 2017 в категория „мъже и жени” в Община Кърджали?
САМИ ЕЛЕНОВ СОКОЛОВ /бокс /
ДИМИТЪР КАЛЧЕВ / волейбол/
ГЕОРГИ ПРОЙКОВ /кану-каяк/
СТАНИСЛАВ СТОЙЧЕВ СИМЕОНОВ /силов трибой/
АХМЕД МЮМЮН ОСМАН /футбол/

Начална дата на анкетата:
2017-11-10


Кого бихте определили за Спортист на годината 2017 в категория „юноши и девойки”в Община Кърджали?
ЕРГЮНАЛ САБРИ /бокс/
ДИМИТЪР ЯНКОВ НИКОЛОВ /водна топка/
ИВА ПЕТКОВА ПЕТКОВА / водна топка/
ГЕОРГИ ТАТАРОВ /волейбол/
ЕМИРДЖАН ВЕЖДИ ДУРАЛИ /кану - каяк /
ГАЛИН УРУМОВ – СИМЕОН КАМБУРОВ /кану- каяк/
БАЙРЯМ ОРХАН МУСТАФА - ДЖЕНК ИБРАХИМ /кану- каяк/
ГЕОРГИ ЧИЧЕВ /футбол/

Начална дата на анкетата:
2017-11-10
[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2017, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Вили Болярка