Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Местната власт излезна с декларация за проблема с хвостохранилището

 01 Февруари 2007

На първото за тази година заседание на Общинският съвет в Кърджали целият кметски екип, всички общински съветници и кметовете на населените места в общината се включиха в подписката на жителите на селата Островица и Вишеград за спиране на замърсяването от хвостохранилището на "Горубсо - Кърджали" АД. До началото на заседанието на местния парламент в подкрепа на исканията на потърпевшите се бяха подписали над 45 души, сред които кметът инж. Хасан Азис, председателят на Общинския съвет Сейфи Неджиб, заместник-кметовете. В края на заседанието бе приета и декларация на местния парламент. Ето и пълният текст на документа:

ДО МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ДО 40-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Д Е К Л А Р А Ц И Я
От Общински съвет – Кърджали


Общински съвет-Кърджали изразява своето силно безпокойство за съдбата на хората от с.Островица и с.Вишеград, намиращи се в приградски район на община Кърджали. Положението на живеещите там е критично, за което основната причина е замърсяването от намиращото се в близост хвостохранилище на “Горубсо-Кърджали”АД.Спецификата на релефа допуска и възможност това замърсяване да обхване и части от града.
Общински съвет подкрепя справедливите искания на жителите на двете села за намиране на бързо и трайно решение на този сериозен екологичен проблем на община Кърджали, който засяга здравето и влияе върху условията на живот на близо 60 000 граждани.
Настояваме компетентните органи да извършат комплексна проверка на дейността на “Горубсо-Кърджали” АД, на състоянието и поддръжката на хвостохранилището и да се предприемат необходимите законови мерки за защита на населението.
Призоваваме държавните институции да подпомогнат финансирането и реализацията на проекта за техническа и биологическа рекултивация на въздушния откос на стената на хвостохранилището, изготвен от община Кърджали.
Според плановете в този район ще се изгради и Регионален център за управление на твърдите битови отпадъци като единствения подходен път преминава през кварталите “Гледка” и “Горна Гледка”. Нещо, което ще доведе до сериозни екологични проблеми и настроения сред населението.Възможните решения не са по силите на местната власт.
Като законен представител на интересите на хората от община Кърджали Общински съвет-Кърджали декларира, че ще продължи да полага усилия за предотвратяване и преодоляване на екологичните проблеми в общината с цел съхраняване на здравето и повишаване стандарта на живот.

31.01.2007г.
Кърджали


 Прочитания: 2140 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign