Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

СЪОБЩЕНИЕ

 29 Март 2017

ДО
ПОЛИТИЧЕСКИТЕ РЪКОВОДСТВА
НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ, И КОАЛИЦИИ,
УЧАСТВУВАЛИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА
НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 26.03.2017 ГОД.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,


НАПОМНЯМЕ ВИ, ЧЕ СЪГЛАСНО ЧЛ.186, АЛ.3, ОТ ИЗБОРЕН КОДЕКС, ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ В СЕДЕМ ДНЕВЕН СРОК СЛЕД ИЗБОРНИЯ ДЕН ПРЕМАХВАТ ПОСТАВЕНИТЕ ОТ ТЯХ АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ.ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА
КЪРДЖАЛИ: ……………П…………
/инж. КАТЯ МИТОВСКА/


 Прочитания: 1284 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign