Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Предучилищното възпитание и обучение на деца в неравностойно положение дискутираха на Кръгла маса

 29 Март 2017

Над 50 души се включиха днес в организираната Кръгла маса на тема „Предучилищното възпитание и обучение на деца в неравностойно положение-проблеми и решения”, в рамките на проект „ХОРО -Хармония в общуването, Равноправие в Образованието”.
Във форума участваха представители на детски градини, учебни заведения и неправителствени организации от Кърджали, Ардино, Крумовград и Кирково. Участниците бяха приветствани от председателя на Управителния съвет на партниращата организация по проекта „Сдружение инициатива за развитие –Кърджали решава” Росица Средкова, която благодари на страните за доброто им взаимодействие и проявеният интерес към дискусията. Тя съобщи, че проектът „ХОРО-Хармония в Общуването, Равноправие в Образованието” е стартирал на 20 ноември миналата година и се финансира по процедура „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение” на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Участниците бяха поздравени и от зам.-кмета на община Кърджали Веселина Тихомирова, която подчерта, че идеята за реализирането на подобен проект може само да бъде адмирирана. „Проектът се изпълнява в рамките на 24 месеца от Община Кърджали в партньорство със Сдружение „Инициатива за развитие–Кърджали решава”, детска градина „Баба Тонка”, детска градина "Ян Бибиян", детска градина "Щастие" и детска градина „Детелина” в град Кърджали”, допълни още Тихомирова.
След официалните приветствия бе дадена възможност на Маргарита Атанасова - асистент във филиала на Пловдивския университет в Кърджали, да представи данните от проведеното анкетно проучване за мнението на родителите на децата от целевата група по отношение на подобряване на условията за равен достъп до предучилищна подготовка и възпитание на децата от различни етнически групи в четирите детски градини, включени в проекта.
Атанасова съобщи, че в проучването са обхванати 247 родители и настойници на деца от посещаващите определените градини, като във всяка градина доброволно анкетното проучване са попълнили около 25 % или между 60 и 65 души. По-голям процент от анкетираните са жени, но добро впечатление прави и участието на мъжкия пол с 39%. От резултатите по профил на семействата на децата във връзка с трудовата им заетост прави впечатление, че е обхванато мнението на лица от целия спектър. Същият баланс се наблюдава и при състава на семествата . 80% от децата са част от тричленно или четиричленно семейство, а 18 % - от многодетно.
В рамките на анкетното проучване и във връзка с целите на Проект „ХОРО-Хармония в Общуването, Равноправие в Образованието” участниците са имали възможност да направят предложения, които според тях биха подобрили качеството на подготовката на тяхното дете в детската градина. Посочени са 373 отговора, като най-голям брой от тях са насочени към дейности свързани с музиката , следвани от българския език, танците и чуждите езици.
Комплексната оценка като мнение на анкетираните за градината, която посещава тяхното дете, показва високо доверие, удовлетвореност и висок рейтинг на предучилищната подготовка на децата в детските градини включени по проекта.
След представянето на анализа, участниците в кръглата маса имаха възможност да споделят своя опит в работата с деца от различни етнически групи и коментират конкретни казуси.
Своя опит за работа с деца от ромската общност пък представи Ганчо Илиев, председател на УС на „Сдружение без граници” от Стара Загора.

Още снимки
 Прочитания: 1663 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign