Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

"Алианц България" ще отпусне заема за изграждането на общинският пазар в Кърджали

 01 Февруари 2007

Търговска банка “Алианц България” бе избрана за банка – кредитор, с която фирма “Пазар на производителите”-Кърджали ЕАД да сключи договор за строителството на ново стоково тържище по програма САПАРД.
Предложението на кметът инж. Хасан Азис бе подкрепено от 32 общински съветници. Двама гласуваха против, а други двама се въздържаха.
Банката бе избрана сред други шест, чийто оферти отговаряха на изискванията поставени към кредиторите. Част от условията бяха свързани със срока за изплащане на кредита, с гратисния период за главницата и лихвите, таксите за предсрочно погасяване и други.
Офертите на шестте банки –Център европейско финансиране, Булбанк, Хеброс банк, Пиреос, ДСК и Алианц България бяха представени на общинските съветници под формата на сравнителна таблица.Значително по-добри условия от останалите кандидати предостави Търговска банка “Алианц България”.
Клаузите в договорът, който трябва да бъде подписан между “Пазар на производителите “ЕАД и Търговска банка “Алианц - България” включват отпускане на заем в размер на 10 300 000 лева при лихва 5,5 %,срок на изплащане 10 години при гратисен период 18 месеца за главницата и лихвите. Като залог Дружеството ще ипотекира терена от 23 декара в едно с правото на строеж, сградите, съоръженията и оборудването на бъдещият пазар.


 Прочитания: 2148 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign