Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Покана

 29 Декември 2016

Община Кърджали уведомява обществеността и заинтересованите физически и юридически лица, че организира работна среща на представители на стопанския, неправителствия и публичния сектор от община Кърджали, за обсъждане на възможността за създаване на местно партньорство за реализиране на местни инициативи и прилагането на подхода на воденото от общностите местно развитие.
Работната среща се организира във връзка с възможността за кандидатстване по процедура по Мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР” по Програма за морско дело и рибарство /ПМДР/ 2014 – 2020 г.
С прилагането на мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР” се цели увеличаване участието на секторите на рибарството и аквакултурата в устойчивото развитие на крайбрежните и вътрешните рибарски райони и се гарантира пълноценното използване на възможностите, които предлага водено от общностите местно развитие.
Работната среща ще се проведе на 04.01.2017 г. /сряда/ от 13.00 часа в залата на Бизнес инкубатор – Кърджали.

Кмет на община Кърджали:
/инж. Хасан Азис/


 Прочитания: 1110 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign