Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Намаляват възпитателните дела срещу малолетни и непълнолетни

 11 Април 2017

През 2016 година в Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни са разгледани 25 възпитателни дела, като извършителите в тях са 42-ма. От тях 23 са непълнолетни и 19 малолетни.
„За миналата година имахме три настанени деца във възпитателно училище интернат като през месец януари тази година единият, поради навършване на пълнолетие, е освободен от интерната. Вторият също е напуснал интерната след изтърпяване на три годишния период на наказание с решение на съда. В момента в град Ракитово имаме само едно дете”, каза секретарят на Комисията Даниела Стефанова.
По думите й в сравнение с предишни години определено може да се каже, че възпитателните дела са доста по-малко като през 2015 година те са 32 с 47 извършители, а през 2014 година 35 с 58 извършители.
Спрямо малолетни и непълнолетни с противообществени прояви са налагани различни мерки, но във всички случаи се започва с предупреждение. „Ако има последващи техни дела, са налагани и други мерки, сред които поставяне под възпитателен надзор с обществен възпитател, забрана на непълнолетните и малолетни да се срещат с определени лица, забрана да напускат настоящия си адрес, за да се стигне до предупреждение за настаняване във възпитателно училище-интернат с изпитателен срок до 6 месеца.


 Прочитания: 1236 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign