Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Община Кърджали набира предложения за членове на Съвета на децата

 13 Април 2017

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и от 2013 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Той включва представители на младите хора от всяка административна област и на децата от уязвимите групи и им дава възможност да обменят знания, умения и ценности, да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.
Желаещите да кандидатстват трябва да бъдат на възраст до 18 години.
Кандидатстването става в следните направления:
1. Членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;
2. Представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;
3. Представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;
4. Индивидуални кандидатури.

Ако дете кандидатства по направление 1), 2) или 3), то е необходимо към формуляра за кандидатстване да бъде прикрепен протокол или друг документ, доказващ решение за номинацията. Това означава, че всяка организация или програма може да номинира само един свой представител, като вземе официално решение за това.

Необходими документи за кандидатстване:
1. Формуляр за кандидатстване.
2. Мотивационно писмо.
3. Протокол или друг документ, доказващ решение за номинацията.

Документите се подават в община Кърджали, както и по електронен път на email: ani_mich@abv.bg. Те трябва да отговарят на изискванията на Процедурата по избор на членове на Съвета на децата, публикувана на официалния сайт на община Кърджали.

Срок за подаване на документите: до 24 май 2017 г.
Комисия, назначена от Кмета на община Кърджали, ще разгледа постъпилите кандидатури, ще извърши подбор на членове на Съвета съгласно посочените в Процедурата критерии и ще изготви предложение в срок до 30 май 2017 г.
До 15 юни 2017 г. одобрените предложения ще бъдат представени пред Областния управител.

За повече информация – Ани Димитрова ст. експерт СО,
тел. 0361 67-408; 0886722117


ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Процедура за избор на членове
2. Документи за кандидатстване
 Прочитания: 2021 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign