Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Прессъобщение

 18 Април 2017

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КЪРДЖАЛИ

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Временната комисия за определяне на състав на Обществения съвет към Общински съвет - Кърджали, избрана с Решение № 2/27.01.2017 г.

К А Н И:

Гражданите на Община Кърджали на учредително събрание за избиране на ръководен орган на Обществения съвет, което ще се проведе на 24.04.2017 г. от 17.30 ч. в голямата зала на „Бизнес инкубатора” при следния

Проект!

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Избор на ръководство на Обществения съвет.
2. Организационни.
3. Други.


 Прочитания: 1227 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign