МЕНЮ
НОВИНИ
УСЛУГИ
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ФОРМУЛЯРИ
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ
ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ
СТРАТЕГИИ
ОТЧЕТИ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ЗЕМЕДЕЛИЕ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Декларации за конфликт
      на интереси

Бюлетини на Община
      Кърджали

Културен календар 2017
Спортен календар 2017
Телефонен указател
Работно време
Банкови сметки
Побратимени градове
Полезни връзки
6600, гр. Кърджали,
бул. "България", №41
Община Кърджали

Горещ телефон:
(0361) 6-73-19
кмет: (0361) 6-73-02
факс: (0361) 6-29-68
municipality@kardjali.bg
mayor@kardjali.bg

Общински съвет телефони:
(0361)6-74-01
(0361)6-74-02
факс: (0361) 6-15-39
obstinski_savet_kj@mail.bg


Page Rank
eXTReMe Tracker
Посл. актуализация:
22 Октомври 2017
Site ver. 3.0


  НОВИНИ

[18 Април 2017]

Прессъобщение


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КЪРДЖАЛИ

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Временната комисия за определяне на състав на Обществения съвет към Общински съвет - Кърджали, избрана с Решение № 2/27.01.2017 г.

К А Н И:

Гражданите на Община Кърджали на учредително събрание за избиране на ръководен орган на Обществения съвет, което ще се проведе на 24.04.2017 г. от 17.30 ч. в голямата зала на „Бизнес инкубатора” при следния

Проект!

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Избор на ръководство на Обществения съвет.
2. Организационни.
3. Други.

Новината е посетена: 283 пъти

ТЪРСЕНЕ

kardjali.bg

АНКЕТИ


[ Резултати ]

ФОТОГАЛЕРИЯ

Оперативна програма Околна среда 2007-2013г.

Проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”


Плащане на данъци


Пази гората от пожари


 
© 2004-2017, Municipality of Kardjali. All Rights Reserved. Web design
 
Хотел Главатарски хан Вили Болярка